#02HERO A NIVO

#02HERO A NIVO

O KURSEVIMA: Digitalne vještine  Kroz šestomjesečni kurs stecite osnovna i napredna znanja u polju digitalnih vještina i iskustvo u korišćenju kompjutera na radnom mjestu. Bez obzira kojom profesijom planirate da se bavite, korišćenje savremenih digitalnih alata je...