Interkulturalna obrazovna razmjena, 21.11-07.12. 2018

Interkulturalna obrazovna razmjena, 21.11-07.12. 2018

Interkulturalna obrazovna razmjena, 21.11-07.12. 2018 Forum MNE i ove godine u saradnji sa Pestalozzi Dječjom Fondacijom(www.pestalozzi.ch) i Direktoratom za mlade,  realizuje interkulturalnu obrazovnu razmjenu u periodu od  21.11-07.12. 2018. Ove godine pravo na...