struktura

Predstavnici u Skupštini su odabrani kroz nediskriminatorni demokratski proces. Skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jednom godišnje kada odobrava izvještaje o finansijskom poslovanju i programskim aktivnostima i usvaja planove za naredni period, bira članove upravnog odbora, potvrđuje odabir direktora/direktorke organizacije i usvaja smjernice razvoja organizacije.

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne