NEET KOJA NAS SPAJA

NEET KOJA NAS SPAJA

NEET KOJA NAS SPAJA Forum MNE je 11.07.2023. godine organizovao završnu konferenciju u okviru projekta Moja karijera na putu do heroja. Događaj pod nazivom NEET koja nas spaja je okupio više od 70 učesnika/ca- predstavnika/ca relevantnih institucija, organizacija...