POZIV ZA ISKAZIVANJE ZAINTERESOVANOSTI

POZIV ZA ISKAZIVANJE ZAINTERESOVANOSTI

POZIV ZA ISKAZIVANJE ZAINTERESOVANOSTI Otvaramo Poziv za iskazivanje zainteresovanosti za 4 eksperta/ekspertkinje,  a u cilju osnivanja radne grupe koja će kreirati kurikulum za 7-mjesečni one-stop-shop program, te kreirati dokument (Manifest) sa smjernicama o...