MISIJA, VIZIJA I STRATEšKI PRAVCI

Vizija: Pravedno i miroljubivo društvo čijem razvoju doprinose aktivni mladi građani.

Misija: Forum MNE je organizacija koja ostvaruje svoju viziju pružajući podršku razvoju mladih ljudi u svjesne, odgovorne i aktivne pojedince i građane sposobne da prepoznaju, traže i ostvaruju svoja prava i doprinose razvoju miroljubivog i pravednog društva.

Forum MNE razvija i sprovodi programe i projekte koji promovišu: neformalno obrazovanje, omladinski rad u zajednici, omladinski aktivizam, vrijednosti EU i demokratiju, dječija i ljudskih prava i omladinsku politiku. Trudimo se da svi naši programi doprinose održivom razvoju, a naše poslovanje bude društveno odgovorno.

Forum MNE sprovodi sve programe u skladu sa svoja 4 strateška pravca:

  • Blagostanje i dobrobit mladih
  • Mladi i solidarnost, saradnja i kohezija
  • Mladi i zdrava životna sredina
  • Aktivizam i učešće mladih u demokratskom životu društva

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne