O KURSEVIMA:

Digitalne vještine 

Kroz šestomjesečni kurs stecite osnovna i napredna znanja u polju digitalnih vještina i iskustvo u korišćenju kompjutera na radnom mjestu. Bez obzira kojom profesijom planirate da se bavite, korišćenje savremenih digitalnih alata je sastavni dio svakog posla. Osim toga, digitalne vještine će vam biti od koristi i u svakodnevnom životu. Detaljno ćete se upoznati sa korišćenjem MS Office paketa, upotrebom interneta u poslovne svrhe, razvojem jednostavnih i srednje kompleksnih internet prezentacija i sajtova upotrebom WordPress alata, osnovama marketinga i upotrebom digitalnih alata za marketing putem društvenih mreža i ostalih kanala, a uz sve to i kreiranjem audio, vizuelnih i video sadržaja bez kojih je savremeni marketing nezamisliv. Pred vama stoji mogućnost da ovladate setom vještina i alata zbog kojih ćete postati poželjni na tržištu rada. Ako budete dovoljno dobri moći ćete da birate za koga, kad i koliko ćete raditi!

1.1. O predavačima/mentorima:

Ana Babac

PMF Podgorica, Bečelor stepen kompjuterskih nauka

Softverski inženjer, Whitespectre

Ima preko 7 godina iskustva u digitalnim vještinama, kompjuterskim naukama i razvoju softvera. Veliki ljubitelj umjetnosti, a posebno baleta. Tokom karijere radila sa tehnologijama kao što su WordPress, Vue.js, React, Angular, ASP.NET/C# i koristila mnoge pomoćne alate i programe. Kao senior developer bila uključena u trening mlađih kolega, usavršavanje junior developera, kao i pomoganje pripravnicima da uđu u svijet programiranja. 

Aleksandar Plamenac

Trenutno radi kao saradnik u nastavi na Prirodno-matematičkom fakultetu. Iza sebe ima i više kurseva u saradnji sa „NVU Studenski Savez PMF-a“, na kojima je fokus bio na tehnologijama: Angular, ReactJS, NodeJS, Laravel, MySQL i MongoDB. Osnivač je kompanije „Firenet DOO“ gdje se bavi projektovanjem i realizacijom web i mobilnih aplikacija.

 

Filip Lalović

CEO & Founder, Clean Express

Preduzetnik i menadžer sa inovativnim i kretivnim pristupom poslu. Mnogo godina iskustva u različitim poljima upravljanja poslom kroz pametnu implementaciju tehnologija i modernih IT riješenja je vodilo do mentorske pozicije u ovim oblastima. Tokom karijere radio sa različitim programima poput MS office paketa, naprednim funkcionalnostima Excela, HTML, CSS, WordPress, JavaScript i brojni drugi. Ogromno iskustvo u konfigurisanju i popravljanju hardverskih periferija, povezivanje komponenti sa softverima u službi posla i postizanja boljih rezultata. Posjeduje iskustvo mentorisanja različitih radionica i edukativnih programa. 

Sanel Ljušković

ETF Podgorica, Spec. App. stepen kompjuterskih nauka

Potpresjednik biznis operacija, B2B

Višegodišnje iskustvo kao menadžer projekata, scrum master i konsultant za biznis operacije. Na poziciji menadžera projekta radio na manjim i većim EU projektima za lokalnu samoupravu u Bijelom Polju. Ima iskustva u pisanju, pripremi i implementaciji projekata, kao i izvještavanju lokalnoj komisiji EU u Crnoj Gori. U Naučno tehnološkom parku radio kao menadžer programa sa dužnostima pripreme i pisanja ICT projekata i aplikacija. Na poziciji Scrum Mastera radio sa IT timovima na različitim projektima u razvoj kompleksnih aplikacija u okviru kompanije Coinis.

  1. Meke vještine

Meke vještine su izuzetno cijenjene na tržištu rada i uključuju skup veština koje osoba može primijeniti na različitim radnim mjestima u industriji. U okviru kursa za meke vještine završićete tri različita modula:

Tehnike poslovne komunikacije- I modul

Redizajn ličnih vještina: kreiranje i unaprjeđivanje strategija uspjeha- II modul

Transformacija sukoba – regional modul

Svaki modul uključuje teoriju i praktični rad i traje 4 dana. Moduli će se održati u Podgorici, pri čemu ćete tokom trećeg modula- transformacija sukoba, dobiti priliku da upoznate mlade ljude iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i Albanije.

U okviru ovog kursa imaćete priliku da razvijete proaktivni pristup problemima koji se javljaju na radnom mestu, vještine kritičkog mišljenja, naučite da efikasno komunicirate, uspješno radite u timu koristeći individualne kapacitete kao resurs, razvijete otpornost i samopoštovanje kako bi pružali adekvatne odgovore na brze promjene i stresne situacije na poslu. 

  1. Karijerno savjetovanje:

Kroz program karijernog savjetovanja imaćete priliku da upoznate različite aspekte sebe u pogledu profesionalne orjentacije. Pripremili smo paket HR upitnika i dijagnostičkih testova iz psihoterapijskog pravca Transakciona analiza.  Osim toga kurs podrazumijeva i dvije grupne interaktivne radionice u okviru kojih ćete ovladati vještinom izrade i prezentacije sopstvenog CV-ja u EUROPASS formi. Biće simulirane realne situacije predstavljanja biografija prilkom konkurisanja za posao, kroz kreativno rješavanje izazovnih zadataka i roll play.

Otkrićete sopstvene kapacitete, interesovanja, timske preferencije, unutrašnje motivatore (ali i sabotere) i osvojiti prostor za autentično i odgovorno donošenje karijernih odluka.

3.1. O trenerima:

Žarko Ivanović

Psiholog i sertifikovani psihoterapeut iz oblasti Transkacione analize, glavni trener i osnivač OkTA Centra. Žarko ima više od 10 godina iskustva, rada u ljudskim resursima, te grupnoj i individualnoj psihoterapiji i koučingu. U radu kombinuje najsavremenije HR trendove sa suptilnim psihoterapijskim znanjem i vještinama. Inspiriše ga da kod mladih probudi želju za osvajanjem autonomije.

Lidija Ivanović

Kouč iz oblasti Organizacione Transakcione Analize pod supervizijom Inact Academy, programska koordintorka i osnivačica OkTA Centra. Lidija ima višegodišnje iskustvo u razvoju potencijala pojedinaca, timova i organizacija. Kreativno kombinuje znanja iz oblasti ekonomije, psihologije i koučinga. Motiviše je da podstiče ljude na „upravljanje“ sopstvenim potencijalom.

  1. Sajam poslova:

Sticanje bilo kojih znanja i vještina ima smisla samo ako od toga ima neke koristi. U digitalnoj eri u kojoj živimo svi poslodavci žele da zaposle osobe koje imaju napredna znanja u radu sa raznim digitalnim alatima i programima. Nakon što se usavršite u nekoj od ovih oblasti bićete spremni da zablistate na razgovoru za posao koji ćemo organizovati sa kompanijama iz različitih sektora. U susret vašem novom zapošljenju bićete puni samopouzdanja jer ste došli pripremljeni, sa tržišno poželjnim znanjima i vještinama. Vi ćete birati poslodavca, a ne oni vas! 

5. Vremenski okvir: