SARAĐUJTE SA NAMA

Forum MNE raspolaže sa mrežom zaposlenih, trenera, konsultanata i volontera, sa iskustvom od preko 17 godina u radu sa mladima, neformalnim grupama, organizacijama i institucijama! Forum MNE kreira i sprovodi edukativne programe za mlade i one koji rade sa mladima, bilo u formalnom ili neformalnom obrazovanju, programe izgradnje kapaciteta i savjetovanje u razvoju ljudskih, organizacijskih i resursa u zajednici, a po potrebi, obavlja i organizaciju događaja i sprovođenja projekata. 

Forum MNE nudi obuku za pokretanje i vođenje omladinskih klubova u sklopu koje upoznaje buduće omladinske radnike i aktiviste koji će raditi u klubu s osnovama omladinskog rada, ali i preporučenim standardima i procedurama u vođenju omladinskih klubova.

Ukoliko želite da volontirate kod nas i postanete dio naše organizacije pišite nam na mail: montenegro@forum-mne.com

Sve zainteresovane lokalne i regionalne organizacije, institucije, međunarodne organizacije, društva i biznisi, mogu da pošalju svoj upit na mail: montenegro@forum-mne.com .

Forum MNE ima dugogodišnje iskustvo  u polju omladinskog rada, suzbijanje govora mržnje, servisnog učenja, aktivizma mladih, prevenciji nasilnog ekstremizma i radikalizma. Više o našim programima saznajte na:

 

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne