Stalni obrazovni programi

Forum MNE akademija je obrazovni servis koji organizacija pruža mladima, onima koji rade sa mladima, nastavnicima, školama, drugim organizacijama, institucijama i dr. U okviru Akademije, postoje dvije vrste programa, stalni i oni koji se povremeno sprovode. U većini slučajeva, programi su standardizovani, ali postoji mogućnost da metode, vrijeme trajanja i ishodi učenja budu modifikovani u zavisnosti od potreba. Za više informacija, kontaktirajte nas putem imejl adrese: montenegro@forum-mne.com

Obrazovanje omladinskih aktivista

Zanimanje omladinski aktivista prepoznato je 13. marta 2017. godine . U cilju obrazovanja omladinskih aktivista, Forum MNE ima standardizovani program koji se sastoji od tri trodnevna treninga, a uključuje i mentorski nadzor za vršenje prakse, nakon čega se organizuje polaganje u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje.

U nastavku se nalaze samo neke od stručnih kompetencija omladinskog aktiviste koje su prepoznate u standardu zanimanja:

  • Osigurava kvalitet u skladu sa standardima u omladinskom radu;

  • Organizuje omladinske razmjene, festivale, događaje, kampanje, omladinske obrazovne kampove, edukativno-zabavne programe i vodi info centre;

  • Osmišljava i kreira projektne prijedloge u skladu sa međunarodnim  preporukama i poveljama o učešću mladih u skladu sa potrebama zajednica u kojima rade;

  • Pruža podršku inicijativama drugih mladih ljudi i djece;

  • Prepoznaje, usmjerava i koristi liderski potencijal kod sebe i drugih mladih i prenosi ga na aktivizam u zajednicama;

  • Osigurava zaštitu zdravlja i okoline;

Izgradnja kapaciteta za vođenje omladinskih klubova

Kao jedan od modela omladinskog kluba u Crnoj Gori koje je Forum MNE uspješno uveo, pokazao se koncept volonterski vođenih omladinskih klubova. On, u najkraćem, podrazumijeva da su mladi ljudi ti koji pokreću otvaranje omladinskog kluba i zajedno sa svojim vršnjacima razvijaju i sprovode aktivnosti omladinskog rada. Podršku tokom ovoga procesa, najviše u dijelu izgradnje kapaciteta mladih ljudi, ali i pružanju podrške u njihovom individualnom razvoju, pružaju nevladine organizacije. Omladinski klub mora imati jasne standarde rada, strukturu, organizaciju i program. Tim koji vodi jedan volonterski omladinski klub odgovoran za aktivnosti koje klub nudi.

Tim eksperata/omladinskih radnika iz Foruma MNE u sklopu svog angažmana nudi obuku za pokretanje i vođenje omladinskih klubova, u sklopu koje upoznaje buduće omladinske radnike i aktiviste koji će raditi u klubu s osnovama omladinskog rada, ali i preporučenim standardima i procedurama u vođenju omladinskih klubova

Profesionalno usavršavanje nastavnika

Forum MNE se aktivno bavi kreiranjem programa za profesionalno usavršavanje nastavnika/profesora. Kao dio programa profesionalnog usavršavanja nastavnika u srednjim stručnim školama, osnovnim školama i gimnazijama, koji koordiniše Zavod za školstvo i Centar za stručno obrazovanje Ministarstva prosvjete Crne Gore, Forum MNE realizuje sljedeće akreditovane obuke  i to: Razumijevanje adolescenta u učionici, Kreativno rješavanje konflikta u učionici i Ključna kompetencija “učiti kako se uči”, Suzbijanje govora mržnje na internet i Prevencija nasilnog ekstremizma i radikalizma.

 

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne