PU Forum MNE

Privatna ustanova organizator obrazovanje odraslih „Forum mladi i neformalna edukacija“

Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije omladinski/omladinska aktivista/aktivistkinja je doprinos u polju profesionalizacije servisa za mlade i unapređenju omladinske politike u Crnoj Gori. S obzirom na to da zbog specifičnosti zanimanja, ovo nije bilo moguće realizovati kroz formalni sistem obrazovanja, Forum MNE je 15 godina radio na prepoznavanju i priznavanju ovog zanimanja, pa je tako 2017. godine usvojeno zanimanje omladinski aktivista/aktivistkinja, a 2019. osnovao Privatna ustanova organizator obrazovanja odraslih „Forum mladi i neformalna edukacija“. Cilj ove ustanove je akreditovanje zanimanja Omladinski/e aktivisi/aktivistkinje.

Omladinski/e aktivisi/aktivistkinje će raditi u polju omladinskog rada koji je u Zakonu o mladima definisan članom 4 u kome se kaže: Omladinski rad predstavlja aktivnosti koje se realizuju u saradnji sa mladima i za mlade sa ciljem njihovog osamostaljivanja i prelaskom u odraslo doba, učenja, ličnog i društvenog razvoja, u skladu sa njihovim potrebama i mogućnostima, a zasniva se na metodama neformalnog obrazovanja.

O programu i prijemu novih članova možete se informisati na mail: obrazovanje.odraslih@forum-mne.com

Akreditovani omladinski aktivisti

 

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne