Grupa B

Upoznajte naše mlade heroje!

25 sjajnih mladih ljudi je učestvovalo u 02hero programu- B nivo tokom 6 mjeseci (novembar 2021- maj 2022). 02hero program predstavlja one-stop-shop model ili model integrisanih usluga za zapošljivost mladih koji omogućava mladima da na jednom mjestu razviju vještine neophodne za poslove budućnosti razvoj digitalnih i mekih vještina i karijerno savjetovanje, kao i umrežavanje sa poslodavcima.

U okviru programa mladi su paralelno razvijali:
1. Digitalne vještine (kroz oblasti: upotreba kompjutera i interneta u poslovne svrhe; osnove dizajna; marketing na društvenim mrežama; Web Development; CMS WordPress)
2. Meke vještine (kroz oblasti: tehnike poslovne komunikacije; redizajn ličnih vještina: kreiranje i unaprjeđivanje strategija uspjeha i transformacija konflikta u poslovnom okruženju)
i učestvovali u:
2. Programu karijernog savjetovanja (kroz oblasti: prepoznavanje ličnih kapaciteta; donošenje karijernih odluka; predstavljanje poslodavcu i predstavljanje na društvenim mrežama i pisanje CV-ja)
3. Sajmu poslova (Show case day)- događaju čiji je cilj bio umrežavanje sa potencijalnim poslodavcima.
Ako želite da saznate više o nekom od naših polaznika/ca i pruzmete njihov CV samo kliknite na oko pored njihovog imena.
*Program je dio regionalnog projekta pod nazivom “Moja karijera na putu do heroja- jačanje mreže organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za sprovođenje integrisanog modela usluga za zapošljivost mladih i buduće poslove 4.0 digitalne revolucije“, koji u Crnoj Gori sprovodi Forum MNE u saradnji sa CZOR (Srbija), CEM (BiH), TOKA (Kosovo) i YSC (Albania), uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave Crne Gore.

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne