EVROPSKA KONVENCIJA O OMLADINSKOM RADU

EVROPSKA KONVENCIJA O OMLADINSKOM RADU

U periodu od 07. do 10. decembra preko 1 000 eksperata iz polja omladinskog rada i omladinske politike su aktivno radili na kreiranju Deklaracije koja je nastala u okviru 3. evropske konvencije o omladinskom radu.Evropska konvencija predstavlja glavni događaj za...