PREDSTAVLJEN ONE-STOP-SHOP MODEL ZA ZAPOŠLJIVOST MLADIH

by | Dec 10, 2020 | aktivnosti, Moja karijera, novosti

Podgorica, PR pres servisU okviru one-stop-shop modela, 50 mladih iz Crne Gore koji nisu trenutno zaposleni i u procesu obrazovanja, pohađaće programe za razvoj digitalnih i mekih vještina, kao i programe karijernog savjetovanja i preduzetništva u cilju lakšeg zapošljavanja.

To je saopšteno na konferenciji „Predstavljanje one- stop- shop modela za zapošljivost mladih“, koji je organizovala nevladina organizacija Forum MNE, u okviru projekta “Moja karijera na putu do heroja- jačanje mreže organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za sprovođenje integrisanog modela usluga za zapošljivost mladih i buduće poslove 4.0 digitalne revolucije“.

Prvi javni događaj u okviru projekta otvorila je izvršna direktorka Foruma MNE Elvira Hadžibegović Bubanja, ističući da jedino aktivni mladi građani koji doprinose razvoju društva učiniće ga pravednim i miroljubivim, naglasivši tako viziju te organizacije.

Projektna menadžerka Jelena Fuštić, pojasnila je da one-stop-shop predstavlja model koji olakšava prelazak mladih iz procesa obrazovanja u stupanje na tržište rada, nudeći čitav niz usluga na jednom mjestu.

Ovaj model nudi edukaciju mladim na polju digitalnih, mekih ili esencijalnih vještina, preduzetništva, kao i karijerno savjetovanje i umrežavanje sa poslodavcima.

„Cilj nam je bio da kreiramo model koji će biti prilagođen potrebama prvenstveno mladih, ali i poslodavaca, organizacija civilnog društva i relevantnih institucija. Ciljna grupa, pored organizacija civilnog društva koje će sprovoditi model, nam je NEET populacija od 17 do 30 godina, koja predstavlja mlade koji nisu trenutno zaposleni i nisu u procesu obrazovanja. U projekat će direktno biti uključeno 50 mladih“, navela je Fuštić.

Prema njenim riječima, mladima koji će biti učesnici programa biće obezbijeđeni svi uslovi za učešće, kao što su kompjuteri koji će im biti potrebni kad je u pitanju razvoj digitalnih vještina.

„Da bismo kreirali model koji obuhvata sve od navedenog, u projektu smo kreirali multisektorsku nacionalnu grupu koja je obuhvatala predstanike organizacija civilnog društva, nadležnih institucija, mlaih i srednjih preduzeća, IT sektora i mladih“, pojasnila je Fuštić.

Ona je kazala da je za potrebe projekta agencija DeFacto sprovela istraživanje čiji je cilj bio da se utvrde potrebe NEET grupacije mladih, njihove profesionalne i socijalne kompetencije koje su potrebne da bi omogućili 4.0 industrijsku revoluciju, zahtjevi ključnih aktera u procesu tržišne inkluzije mladih kao i kapaciteti OCD-a za sprovođenje one-stop-shop modela.

Predstavnik agencije DeFacto Consultancy Stevan Kandić,  kazao je da su u istraživanju bila uključena 131 osoba iz NEET populacije i preko 30 IT kompanija i malih i srednjih preduzeća i 40 organizacija civilnog društva.

„Istraživanje je pokazalo da 40 odsto NEET populacije obrazlaže svoju nezaposlenost sa tim da ne mogu da nađu posao koji odgovara njihovim željama ili zahtjevima, dok mnogo manji broj ih smatra da je to zbog određenog tipa diskriminacije ili da nema adekvatne vještine“, naveo je Kandić.

Sa druge strane, kako je dodao, predstavnici IT kompanija ističu nedostatak vještina  kod mladih i nedostatak samopouzdanja.

„Kroz istraživanje smo vidjeli da mladi u velikoj mjeri ističu značaj formalnog obrazovanja, dok organizacije civilnog društva i predstavnici IT kompanija istuču da formalno obrazovanje pruža ulaznicu u tu tržišnu utakmicu i da sve zavisi od drugih vještina koje se stiču van formalnog obrazovnog procesa“, istakao je Kandić.

Predstavnik Oykos Development-a i član radne grupe u projektu, Filip Anđelić, kazao je da im je kao poslodavcima jako bitno da osoba koju zaposle bude proaktivna za bilo koju poziciju, kao i da je jako važno „kakav mentalitet i kakvu motivaciju osoba ima“

„Proaktivnost je nešto što treba da bude glavni cilj programa za digitalne vještine, pored  konkretnih znanja i vještina koje treba da im prenesemo. Moramo da omogućimo mladim da promijene način kako gledaju na edukaciju“, naveo je Anđelić.

On je pojasnio da će mladi u okviru programa za digitalne vještine unaprijediti znanja iz digitalne pismenosti i dizajna, dok će u naprednom nivou naglasak biti i na programiranju.

Dimitrije Jovićević rekao je da će program mekih vještina biti koncipiran tako što će svi učesnici programa kroz tri obuke imati priliku da razvijaju znanja, vještine i kompetencije u određenim oblastima.

„Mladi će imati priliku da razvijaju svoje vještine komuniciranja kako verbalnog, tako neverbalnog u poslovnom i manje poslovnom, okruženju. Imaće priliku da nauče kako funkcionisati u timskom radu“, naveo je Jovićević.

 Predstavnik Unije mladih preduzetnika Crne Gore Uroš Bulatović, rekao je da će se mladi u okviru programa preduzetništva u IT-u učiti generisanju ideja.

„Vrlo bitno je da mladi znaju da prepoznaju koje su to ideje koje su održive i isplative i koje je moguće realizovati na datom tržištu. Takođe ćemo ih učiti i o osnovama marketinga“, istakao je Bulatović.

Poručio je da cilj svih radionica nije da neko izađe potpuno spreman da vodi firmu, niti je to moguće očekivati, „ali je dovoljno da im promijenimo način razmišljanja“.

„Cilj radionica je da motivišu i inspirišu mlade da budu preduzetnici i da ih podstaknu da se dalje razvijaju“, dodao je Bulatović.

Predstavnica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore  Jevrosima Pejović, kazala je u okviru panela Multisektorska saradnja u podsticanju zapošljavanja mladih da je trenutno izazovna situacija kad je u pitanju zapošljavanje, navodeći da je projekat Foruma MNE velika šansa za zapošljavanje mladih iz NEET populacije.

„NEET populaciju karakteriše to da oni nakon što su izašli iz obrazovnog sistema nisu ušli u neki drugi vid treninga, i nisu zaposleni. I onda se ne prepoznaju u standardnim procedurama samog sistema i ostaju ispod radara. Jako je važno da se bavimo tom populacijom, da ih targetiramo, da im pomognemo da se integrišu, osnažimo ih da bi oni bili stubovi našeg društva“, istakla je Pejović.

Ona je ocijenila da su nedostatak iskustva i praktičnog znanja najveći izazovi sa kojim se mladi suočavaju prilikom zapošljavanja.

Predstavnica Unije poslodavaca Crne Gore, Marina Jovanović, kazala je da je digitalizacija u toku epidemije koronavirusa ušla na velika vrata, navodeći da će preduzeća koja ne budu išla tom stopom dosta zaostajati za svojom konkurencijom.

„Da bi jedan poslodavac poslao zaposlenog kući, mora biti siguran da on ima digitalne vještine kojima može obavljati posao. Mislim da će doći vrijeme kada će poslodavci organizovati više obuka za svoje zaposlene“, navela je Jovanović.

Predstavnica organizacije ADP Zid Sanda Rakočević, kazala je da su uvidjeli kroz rad da sve više ima mladih koji žele da kreiraju radno mjesto u skladu sa svojim potrebama, navodeći da su im za to potrebni podrška i razumijevanje.

 „Nije potrebno da mladi uspiju u kreiranju biznisa iz prvog puta i oni iz prvog puta ne mogu da zarade stotine hiljada eura. Ako njihov biznis propadne, znanje nije propalo. Toga svi moraju da budu svjesni“, istakla je Rakočević.

Kazala je da se nada da će se u narednom periodu više razmatrati Zakon o radnoj praksi.

Hadžibegović Bubanja je zaključila prvi panel istakavši značaj cjeloživotnog učenja i međusektorskog pristupa zapošljivosti mladih, naročito važnu ulogu organizacija civilnog društva.

Fuštić je kazala da će naredne godine biti objavljen javni poziv putem kojeg će odabrati organizacije koje će sprovoditi model, a biće odobreno pet do sedam organizacija. Nakon formiranja konzorcijuma, odabrane organizacije će proći kroz program jačanja kapaciteta za sprovođenje programa u one-stop-shop metodologiji.

Konferencija je omogućila participativan proces učesnicima iste, te se radilo u drugom dijelu konferencije na prilagođavanju modela prilikama u Crnoj Gori, i provjeravalo koliko je model primenjiv našem kontekstu. Unapređeni model one-stop shop modela je kreiran.

Konferencija je dio regionalnog projekta pod nazivom “Moja karijera na putu do heroja- jačanje mreže organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za sprovođenje integrisanog modela usluga za zapošljivost mladih i buduće poslove 4.0 digitalne revolucije“, koji u Crnoj Gori sprovodi Forum mladi i neformalna edukacija- Forum MNE u saradnji sa Centar za omladinski rad (Srbija), Centar za edukaciju mladih- CEM (BiH), TOKA (Kosovo 1244/99),Qendrat Youth for Social Changes – YSC (Albania), uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave Crne Gore.

0 Comments

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne