DEMOKRATSKE KOMPETENCIJE U ŠKOLAMA, OBUKA ZA MLADE LIDERE/KE

by | Dec 15, 2020 | aktivnosti, novosti, projekti, Pružanje podrške CoE

Forum MNE organizovao je dvodnevnu online obuku Demokratske kompetencije u školama na kojoj je učestvovalo 35 učenika iz 6 srednjih škola i jedne osnovne škole. Cilj ove aktivnosti je povezati mlade iz različitih škola, upoznati ih sa temom aktivizma, kao i načinima na koje mogu doprinijeti lokalnoj zajednici. Obuku je vodila trenerica Sabra Decević, a sve aktivnosti realizovane su uz pomoć digitalnih alata i interaktivnih metoda rada.

Tokom prvog dana obuke za učenike realizovane su aktivnosti koje su približile temu učesnicima kako bi najbolje razumijeli šta su kompetencije, šta svaka kompetencija znači, kako ih koristiti itd. Za aktivnost su kombinovane online platforme, a većina učenika ih ranije nije koristila ali su se jako brzo snašli. Svi učesnici bili su aktivno uključeni u grupni rad, a vježbali su svoje prezentacijske vještine.

Učenici su tokom drugog dana vježbali razvijanje projektnih ideja, koristeći određene kompetencije i birajući one na kojima žele da rade.

Neke od pomenutih projektnih ideja su: organizovanje radionica i seminara, razmjene među učenicima, upoznavanje sa različitim kulturama naroda koji živi u Crnoj Gori kroz časove i u saradnji sa nastavnicima, prikupljanje sredstava za kupovinu IT opreme u školi, kao i za učenike koji dolaze iz socijalno ugroženih porodica, organizovanje praktičnog rada u školi kroz sadnju i prodaju proizvoda kako bi pomogli porodicama kojima je pomoć neophodna.

U narednom periodu radiće se na razradi detaljnih akcionih planova, za 7 akcija u zajednici koje će biti realizovane do kraja projekta.

0 Comments

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne