START!

START!

START! Opšti cilj projekta je podsticanje preduzetničkog načina razmišljanja kod mladih sa akcentom na biznis, društveni angažman i socijalne usluge.Projektne aktivnosti obuhvataju ciklus od 2 trodnevne obuke, Interaktivnu laboratoriju za razvoj preduzetničkih ideja u...