POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA ZA SPROVOĐENJE ONE-STOP-SHOP MODELA ZA POVEĆANJE ZAPOŠLJIVOSTI MLADIH

by | Sep 7, 2023 | aktivnosti, Inkluzivan napredak, novosti

Forum mladi i neformalna edukacija (Forum MNE) u saradnji sa Centrom za omladinsku edukaciju otvara poziv za 5 organizacija civilnog društva koje će u saradnji sa relevantim akterima (IT, biznis i akademskom zajednicom, drugim OCD, ekspertima i ostalim relevantnim  akterima) biti odgovorne za sprovođenje usluga u praksi. Odabrani konzorcijumi treba da pruže jednu od usluga u okviru one-stop-shop modela za zapošljivost mladih, kao što su: kurs digitalnih vještina za A nivo, kurs digitalnih veština za B nivo, karijerno savetovanje za učesnike A i B nivoa, kurs preduzetništva.

Cilj poziva je omogućiti sprovođenje one-stop-shop modela za povećanje zapošljivosti mladih za 50 NEET mladih u Crnoj Gori u skladu sa kreiranim kurikulumima.

Usluge one-stop-shop modela za koje će biti dodijeljena sredstva su navedene u nastavku:

  1. Kurs digitalnih vještina- A nivo
  2. Kurs digitalnih vještina- B nivo
  3. Karijerno savjetovanje- A nivo
  4. Karijerno savjetovanje- B nivo
  5. Kurs preduzetništva

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog poziva je EUR 50 000.

Rok za podnošenje prijava je 11. oktobar 2023. godine do 16h.

Pitanja u vezi sa procesom prijavljivanja i procedurama možete slati e-mailom na onestopshopgrant@forum-mne.com  najkasnije do 26.09.2023.  godine.

Prijave  moraju biti dostavljene elektronskim putem na gore navedenu email adresu.

Više informacija, smjernice za podnosioce prijedloga projekta, kao i prijavne formulare možete pronaći OVDJE.

U cilju informisanja potencijalnih aplikanata o Pozivu, online informativna sesija će biti održana 21. septembra, sa početkom u 12h.

Svi zainteresova se mogu prijaviti za učešće do 19.09.2023.godine do 15h putem sledećeg LINKA.

Najnovije informacije: Prezentaciju sa informativne sesije možete pogledati OVDJE.

Zbog zahtjeva organizacija koje su zainteresovane za ovaj Poziv, obavještavamo vas da se rok za pitanja u vezi sa procesom prijavljivanja i procedurama produžava do 04.oktobra, a možete ih slati e-mailom na onestopshopgrant@forum-mne.com.

Dokument sa svim izmjenama možete pronaći OVDJE.

Odgovore na postavljena pitanja zainteresovanih strana možete pronaći na sljedećem linku.

Najnovije informacije: Spisak podržanih projekata možete pogledati OVDJE.

Poziv je dio projekta  “Inkluzivan napredak ka EU integracijama – Osnaživanje civilnog društva za učinkovit doprinos inkluzivnom razvoju lokalnih zajednica” koji sprovodi Forum MNE i Centar za omladinsku edukaciju uz podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave Crne Gore.

0 Comments

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne