NEET KOJA NAS SPAJA

by | Jul 12, 2023 | aktivnosti, Moja karijera, novosti

Forum MNE je 11.07.2023. godine organizovao završnu konferenciju u okviru projekta Moja karijera na putu do heroja.

Događaj pod nazivom NEET koja nas spaja je okupio više od 70 učesnika/ca- predstavnika/ca relevantnih institucija, organizacija civilnog društva, biznis zajednice, mladih ljudi…

Tokom konferencije smo predstavili postignute rezultate i najavili nove aktivnosti u polju podsticanja zapošljivosti ove grupe mladih. U okviru  panela koji je okupio relavantne aktere u polju zapošljivosti mladih, bilo je govora o trenutnoj situaciji kada je riječ o NEET mladim ljudima, kao i značaju multisektorske saradnje.

Takođe, u okvir događaja sprovedene su i završne aktivnosti u cilju procjene uspješnosti projekta.

U okviru projekta Forum MNE je uz podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave donirao 20 laptopova organizacijama i institucijama koje okupljaju veliki broj mladih ljudi i daju svoj doprinos podsticanju zapošljivosti mladih iz ranjivih kategorija u Crnoj Gori.

Laptopovi će biti dostupni na korišćenje svim mladim ljudima i vjerujemo da će im pomoći pri unapređenju znanja i vještina.

Organizacije/institucije kojima su donirani laptopovi su navedene ispod:

👉JU Dom učenika i studenata Podgorica

👉JU Resursni centar za djecu i mlade “Podgorica”

👉Unija mladih preduzetnika Crne Gore

👉Centar za omladinsku edukaciju

👉NVU Mali prst

👉NVU Djeca Crne Gore

Tokom 3 godine implementacije projekta „Moja karijera na putu do heroja podržali smo 6 organizacija, sproveli 2 šestomjesečna kursa sa 70 mladih ljudi kroz više od 1630 sati direktnog rada rezultirajući brojkom od 38% mladih koji su pronašli posao, kreirali 12 video tutorijala, organizovali 2 sajma poslova sa 70 poslodavaca, uključili preko 250 aktera u Crnoj Gori i razvili 12 biznis ideja kroz kurs preduzetničkih vještina.

Ovo su samo neke od brojki koje su obilježile projekat, a ovim putem se još jednom zahvaljujemo svim akterima na pruženoj podršci i povjerenju.

*Događaj je dio regionalnog projekta pod nazivom “Moja karijera na putu do heroja- jačanje mreže organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za sprovođenje integrisanog modela usluga za zapošljivost mladih i buduće poslove 4.0 digitalne revolucije“, koji u Crnoj Gori sprovodi Forum MNE u saradnji sa CZOR (Srbija), CEM (BiH), TOKA (Kosovo) i YSC (Albania), uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave Crne Gore.

0 Comments

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne