Pravni fakultet, Univerzitet Crne Gore

Pravni i poreski savjetnik u kompaniji “Mak Profit” doo.

Nikola je nakon 8 godina rada u javnoj upravi prešao u privatni sektor gdje je pružao punu pravnu i administrativnu podršku domaćim i stranim preduzećima tokom osnivanja i razvoja poslovanja (otprilike za 250 kompanija, tokom poslednjih 7 godina).

Njegovi glavni zadaci su bili praćenje razvoja važećih zakona, pravila i propisa i savjetovanje kompanija u u vezi sa operativnim uticajem; Pruža usluge poslovnog koučinga za pravnu i poresku regulativu, pisanje poslovnog plana i administrativna podršku.

Trenutno je lokalni konsultant u kancelariji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) za pravnu podršku u vezi sa poslovanjem korisnika grantova za samozapošljavanje ZZZCG u okviru „Programa podrške samozapošljavanju“. Njegovi glavni zadaci su Pregled, analiza i priprema pratećeg paketa/smjernica postojećih zakonskih i administrativnih zahtjeva za preduzeća i preduzetnike u Crnoj Gori.