Omladinska fikcija bez riječi

Svrha projekta jeste da se promoviše koncept nijemog filma, kao univerzalnog alata za komunikaciju, i da se omogući mladim ljudima iz Crne Gore da po prvi put budu dio Internacionalnog omladinskog fesivala nijemog filma (“International Youth Silent Film Festival” –  https://www.makesilentfilm.com/how-to-enter.html). Kroz ovaj koncept, Forum MNE će raditi na promociji koncepta nijemog filma, i filmske umjetnosti generalno u Crnoj Gori, stvarajući prostor za edukaciju i osnaživanje mladih ljudi da kroz stvaranje trominutnih filmskih formi izraze svoje mišljenje.

Period realizacije: 1.10.2020 – do 31.07. 2021.

Projekat finansira Ambasada SAD u Podgorici

aktivnosti:

ODRŽAN FESTIVAL NIJEMOG FILMA MLADIH

ODRŽAN FESTIVAL NIJEMOG FILMA MLADIH

U okviru Underhill Festa, 27.septembra, na platou Muzičkog centra Crne Gore održan je festival nijemog filma mladih.U proteklom periodu, a u okviru projeka „Omladinska fikcija bez riječi“ koji je finansijski podržala Ambasada SAD u Podgorici, Crna Gora je dobila...

NAJAVA MEĐUNARODNOG OMLADINSKOG FESTIVALA NIJEMOG FILMA

NAJAVA MEĐUNARODNOG OMLADINSKOG FESTIVALA NIJEMOG FILMA

Od ove godine vrata Međunarodnog omladinskog festivala nijemog filma (International Youth Silent Film Festival – IYSFF) iz Portlanda, SAD su otvorena i za crnogorsku omladinu.Riječ je o takmičarskom festivalu nijemih filmova, u kojem učestvuju mladi uzrasta od 16 do...

NIJEMI FILM KAO VANNASTAVNA AKTIVNOST – CHAT SPACE

NIJEMI FILM KAO VANNASTAVNA AKTIVNOST – CHAT SPACE

Online dvodnevna radionica pod nazivom Nijemi film kao vannastavna aktivnost okupio je nastavnike/ce iz 4 crnogorske škole: JU Srednja mješovita škola Golubovci, JU Gimnazija "Panto Mališić", Berane, JU Gimnazija "Petar I Petrović Njegoš", JU Srednja mješovita škola...

UPOZNAJ TIŠINU

UPOZNAJ TIŠINU

Danas (17.12.2020) je uspješno završena dvodnevna obuka ,,Upoznaj tišinu'' koju Forum MNE sprovodi u okviru projekta ,,Omladinska fikcija bez riječi'', uz podršku Ambasade SAD u Podgorici, a u partnerstvu sa Međunarodnim festivalom nijemog filma za mlade. Ova obuka je...

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne