DRUGA GENERACIJA OMLADINSKIH AKTIVISTA

Druga generacija omladinskih aktivista je projekat koji je usmjeren na profesionalizaciju servisa za mlade ljude (omladinski klubovi i centri) kroz sprovođenje akreditovanih obuka za omladinske aktiviste. Glavni cilj projekta je doprinos procesu profesionalizacije servisa za mlade ljude koji će im omogućiti da ostvare svoj puni potecijal i da se razviju u svjesne, odgovorne i aktivne članove svoje zajednice.

Forum MNE je u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje pripremio Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije za Omladinskog/u aktivistu/kinju koji je usvojen na XIII sjednici Nacionalnog savjeta za obrazovanje drugog saziva 13.03.2017. godine.

Period realizacije: decembar 2018 – decembar 2019. godine
Donator: Ministarstvo sporta i mladih

aktivnosti:

Festival postignuća omladinskih aktivista

Festival postignuća omladinskih aktivista

Od 13. marta 2017. godine, Crna Gora je dobila novo zanimanje koje je od velike važnosti za ljude koji rade sa mladima i bave se omladinskim radom.Naime, riječ je o licenciranom programu za zanimanje omladinski aktivista. Potrebu za ovim zanimanjem  Forum MNE je...

VRIJEME JE DA PRIMIJENIMO NAUČENO

VRIJEME JE DA PRIMIJENIMO NAUČENO

Posljednji set obuka za licencirani program za omladinske aktiviste/aktivistkinje je završen. Nakon zakonske regulative, politika za mlade, učenja o tehnikama i metodama istraživanja i načinima vođenja radionica i različitih aktivnosti sa mladima i za mlade na trećem...

Održana prva od 3 obuke za omladinske aktiviste

Održana prva od 3 obuke za omladinske aktiviste

Forum MNE je započeo sa realizacijom projekta Druga generacija omladinskih aktiviste, koji je podržan od strane Ministarstva sporta i mladih. U periodu od 01- 03. marta realizovana je prva trodnevna obuka pod nazivom Osnove omladinskog rada u zajednici i omladinske...

Otvoren poziv za drugu generaciju omladinskih aktivista

Otvoren poziv za drugu generaciju omladinskih aktivista

Forum MNE je otvorio konkurs za prijem 15 učesnika iz svih crnogorskih opština na prvi licencirani program obrazovanja za OMLADINSKE AKTIVISTE. Konkurs je otvoren do 18. februara u 15h. OVDJE možete preuzeti otvoreni poziv i prijavni formular sa pratećom...

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne