Održana prva od 3 obuke za omladinske aktiviste

by | Mar 5, 2019 | aktivnosti, Druga generacija OA

Forum MNE je započeo sa realizacijom projekta Druga generacija omladinskih aktiviste, koji je podržan od strane Ministarstva sporta i mladih. U periodu od 01- 03. marta realizovana je prva trodnevna obuka pod nazivom Osnove omladinskog rada u zajednici i omladinske politike.

Tokom tri dana 15 učesnika je radilo na razumijevanju pojmova i stručne terminologije, strateških dokumenata, zakona i akcionih planova u omladinskom radu i omladinskoj politici, a radilo se i na osposobljavanju za organizaciju poslova i vođenje radne dokumentacije iz domena rada omladinskog aktiviste.

Prvog dana aktivnosti su bile bazirane na izgradnji tima, nakon čega su se upoznali sa:

  • Osnovnim pojmovima u omladinskoj politici i omladinskom radu
  • Tipovima omladinskog rada
  • Nadležnostima omladinskog radnika i omladinskog aktiviste
  • Vrijednostima u omladinskom radu i vrijednosti omladinskog aktiviste
  • Profilom omladinskog aktiviste

Drugog dana tema je bila  Strategija za mlade, zakoni, NPAM, LPAM,servisi za mlade. Trodnevna priča je zaokružena zaštitom prava i sigurnošću mladih i djece kroz nacionalne i međunarodne propise kao i procedurama za rad sa mladima .

Podsjećanja radi, Forum MNE je u martu 2017. godne akreditovao program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije omladinski/omladinska aktivista/aktivistkinja, a cilj ovog projekta je upravo profesionalizacije servisa za mlade ljude koji će im omogućiti da ostvare svoj puni potencijal i da se razviju u svjesne, odgovorne i aktivne članove svoje zajednice.

0 Comments

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne