Nastavljamo sa jačanjem kapaciteta u svrhu profesionalizacije servisa za mlade

by | Apr 1, 2019 | aktivnosti, Druga generacija OA, novosti

Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije Omladinski/a aktivista/kinja se bazira na Standardu zanimanja Omladinski/a aktivista/kinja koji je usvojen na XV sjednici Savjeta za kvalifikacije 08.07.2014. i Standardu kvalifikacije koji je usvojen na Xsjednici drugog saziva Savjeta za kvalifikaciju, 20.12.2016. godine.

U 2019. godini, a uz podršku Ministarstva sporta i mladih Forum MNE realizuje obuke za novu generaciju Omladinskih aktivista/kinja. U periodu od 29-31. marta realizovan je drugi modul pod nazivom Omladinski aktivizam, u okviru kojeg su se osposobljavali za istraživanje potreba mladih ljudi u lokalnoj zajednici i kreiranje programa kao odgovora na prepoznate potrebe. U naredne tri nedjelje, a u sklopu praktčnog rada, polaznici će raditi istraživanje u svojim lokalnim zajednicama, a metodologiju koju su koristili i nalaze istraživanja će predstaviti na trećem modulu, u kviru kojega će pisati projekte u skladu sa istraživanjem i prepoznatim potrebama.

Naredni modul planiran je za 19, 20 i 21 april.

0 Comments

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne