BOOSTING HEARTS AND MINDS OF YOUTH WITH SERVICE LEARNING – HEARMI

Naziv projekta  Boosting HEARts and MInds of youth with Service Learning – HEARMI

Opšti cilj projekta: Razvijanje kapaciteta uključenih organizacija za jačanje građanskog angažmana mladih i sposobnosti mladih da zagovaraju socijalnu inkluziju u projektima servisnog učenja.

Projekat sprovodi Organizata Kosovare per Talent dhe Arsim – TOKA (Kosovo) sa partnerskim prganizacijama: Fundatia Noi Orizonturi Lupeni/New Horizons Foundation- NHF (Rumunija), Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“- MIOS (Bosna i Hercegovina) Forum mladi i neformalna edukacija- Forum MNE (Crna Gora)

Period realizacije: Decembar 2020 – Novembar 2023. godine

Donator:  Evropska komisija (Capacity Building in the Field of Youth (CBY) 2020)

aktivnosti:

IGRE ZA SVA VREMENA – BROŠURA SA OPISIMA I PRAVILIMA IGARA

IGRE ZA SVA VREMENA – BROŠURA SA OPISIMA I PRAVILIMA IGARA

Pred vama se nalazi brošura “Igre za sva vremena”, nastala kao dio jedne od akcija servisnog učenja, a u okviru projekta HEARMI koji realizuje Forum MNE. Grupa učesnika bavila se temom Otvaranje alternativnih načina zabave za djecu i smanjenje generacijskog jaza, pa...

POZIV ZA UČEŠĆE U OMLADINSKOJ RAZMJENI U PRIZRENU

POZIV ZA UČEŠĆE U OMLADINSKOJ RAZMJENI U PRIZRENU

Ukoliko imaš 15 – 17 godina, i dolaziš iz Podgorice, Danilovgrada, Zete ili Tuzi, imaš želju da putuješ, razvijaš nova znanja i vještine, ovo je prava prilika za tebe! Kako na najbolji način provesti ljeto? Pa na kampu, okružen vršnjacima, uz učenje o servisnom učenju...

POZIV ZA MLADE ZA UČEŠĆE U OMLADINSKOJ RAZMJENI U RUMUNIJI

POZIV ZA MLADE ZA UČEŠĆE U OMLADINSKOJ RAZMJENI U RUMUNIJI

Imaš 14-17 godina, dolaziš iz Budve, Podgorice, Danilovgrada ili Tuzi i želiš da putuješ i razvijaš nova znanja i vještine?Evo prilike za tebe!Forum MNE otvara Poziv za mlade za učešće u omladinskoj razmjeni u Rumuniji na temu Servisnog učenja koja će obuhvatiti i...

KONFERENCIJA SERVISNOG UČENJA

KONFERENCIJA SERVISNOG UČENJA

Regionalna mreža servisnog učenja Centralne i Istočne Evrope u saradnji sa nacionalnim domaćinom TOKA  i Latino-američkim centrom za Servisno-Učenje (CLAYSS) sproveli su Nedjelju servisnog učenja. Tokom ove nedjelje, a u okviru projekta ,, HEARMI- Boosting HEARts and...

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne