KONFERENCIJA SERVISNOG UČENJA

by | Dec 15, 2021 | aktivnosti, HEARMI, novosti

Regionalna mreža servisnog učenja Centralne i Istočne Evrope u saradnji sa nacionalnim domaćinom TOKA  i Latino-američkim centrom za Servisno-Učenje (CLAYSS) sproveli su Nedjelju servisnog učenja. Tokom ove nedjelje, a u okviru projekta ,, HEARMI- Boosting HEARts and MInds of youth with Service Learning”, kao jedna od predviđenih aktivnosti održana je konferencija Servisnog učenja 10. decembra 2021.godine u Prizrenu, Kosovo.

 Konferencija je okupila oko 150 učesnika kao i partnere i različite zainteresovane aktere iz sektora obrazovanja: Ministarstvo prosvjete, institucije odgovorne za politiku kurikuluma, prosvjetne agencije, predstavnici škola, organizacije civilnog društva, visokoškolske ustanove, donatori…

Konferencija se bavila pozitivnim primjerima servisnog učenja iz regiona, pedagogijom servisnog učenja kao i njenim potencijalom za ishode učenja za djecu i/ili učenike.

Na početku konferencije predstavljen je video Mreže servisnog učenja Centralne i Istočne Evrope.

Potom, panelisti su diskutovali na temu zašto je servisno učenje sve potrebnije u sadašnjim i budućim trendovima u obrazovanju – sa fokusom na to kako najbolje pripremimo mlade za društvo i tržište rada 21. vijeka, kao i inputima u kom smjeru će se kretati obrazovanje u kontekstu servisnog učenja. U okviru drugog bloka, panelisti su diskutovali na temu ,, Pedagogija servisnog učenja kao profesionalni razvoj nastavnika’’. Ovaj panel se fokusirao na to kako ovaj pristup direktno doprinosi realizaciji nastavnog plana i programa i doprinosi profesionalnom razvoju nastavnika.

Nakon panela predstavljena je publikacija i zbirka praksi servisnog učenja iz regiona a potom su uslijedile radionice. Tokom radionica bilo je govora o temama ,,Servisno učenje u kontekstu COVID-19’’,  ,,Zašto je učešće učenika u aktivnostima servisnog učenja ključno’’ kao i „Prvi koraci koje nastavnicu mogu preduzeti kada žele započeti praksu servisnog učenja u učionici“.

Zatim je uslijedila ceremonija dodjele Regionalnih nagrada za servisno učenje tokom koje su pobjednicima dodijeljene nagrade za tri mjesta a finalistima sertifikati.

Sa objavljivanjem idućeg poziva za regionalne nagrade konferencija je uspješno završena.

0 Comments

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne