Aktivni mladi za mir i napredak

Projekat nastoji da osnaži lokalna i regionalna partnerstva između OCD i lokalnih samouprava za dobro upravljanje uz učešće mladih u procesima donošenja odluka i jačanje participativnih demokratija na Zapadnom Balkanu.

Regionalni projekat sprovodi MIOS (Bosna i Hercegovina) u partnerstvu sa organizacijama TOKA (Kosovo) i Forum MNE (Crna Gora), a obuhvata 6 država: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo, Sjevernu Makedonija i Srbiju.

Specifični ciljevi projekta su:

SC1: Podržati rast mreže OCD u zemljama Zapadnog Balkana dijeljenjem metodologije servisnog učenja i njihovim uključivanjem u Mrežu organizacija koje promovišu servisno učenje u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Projekat predviđa intervencije na svim relevantnim društvenim nivoima kako bi se uticalo na promjene, uključujući mlade, praktičare/ke omladinskog rada, lokalne i vladine predstavnike/ce.

SC2: Izgraditi kapacitete praktičara/ki omladinskog rada i mladih ljudi za efikasnije zagovaranje u specifičnim temama upravljanja koje su za njih relevantne (fokus ovog projekta će biti na digitalnoj pismenosti, učešću civilnog društva, borbi protiv lažnih vijesti) – lokalno i regionalno.

 SC3: Ojačati saradnju sa predstavnicima/cama državnih institucija u oblasti omladinskog rada i obezbijediti jačanje njihove konkretne podrške inicijativama za rad u zajednici koje identifikuju, osmišljavaju i sprovode mladi, čime se podstiče održivost.

Donator: Projekat je podržan kroz regionalni grant “SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan”, regionalni projekat koji sprovode Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Centar za istraživanja i javne politike (CRPM) i Institut za demokratiju i medijaciju (IDM), a finansijski ga podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

Ukupan budžet projekta: 186 164, 00 EUR

Trajanje projekta: 01/02/2023 – 31/12/2024.

aktivnosti:

ODRŽAN TRENING ZAGOVARANJE I IZGRADANJA PARTNERSTAVA

ODRŽAN TRENING ZAGOVARANJE I IZGRADANJA PARTNERSTAVA

Trening za omladinske lidere Zagovaranje i izgradnja partnerstava je održan u periodu od 31.10.-03.11.2023. godine u Podgorici, i okupio je 30 učesnika/ca iz 6 zemalja Zapadnog Balkana. Cilj treninga je upoznavanje učesnika/ca sa metodologijom servisnog učenja i...

POZIV ZA UČEŠĆE U INTERNACIONALNOM SMART KAMPU

POZIV ZA UČEŠĆE U INTERNACIONALNOM SMART KAMPU

Nastavljamo ljeto kampova i razmjena sa Pozivom za učešće na SMART kampu koji će obuhvatiti mlade iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Srbije, Albanije, Kosova, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Ako ovog ljeta želiš da putuješ, upoznaješ ljude iz drugih...

ODRŽANA ONLINE RADIONICA ZAGOVARANJE I IZGRADNJA PARTNERSTAVA

ODRŽANA ONLINE RADIONICA ZAGOVARANJE I IZGRADNJA PARTNERSTAVA

Online radionica Zagovaranje i izgradnja partnerstva je okupila 30 omladinskih lidera/ki iz 6 zemalja Zapadnog Balkana i održana je 23.05.2023. godine. Radionica za omladinske lidere predstavlja prvu od dvije aktivnosti programa za jačanje kapaciteta, koji pored ove...

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne