PREVENCIJA I SMANJENJE ŠTETE UZROKOVANE ALKOHOLOM MEĐU MLADIMA U CRNOJ GORI

Projekat nastoji da omogući mladima da ispune svoje potencijale i izgrade otpornost na rizična ponašanja uključujući i konzumaciju alkohola.

Specifični ciljevi projekta

  1. Izgraditi kapacitete praktičara koji rade s mladima i organizacija civilnog društva u prevenciji i smanjenju štete nastale konzumacijom alkohola među mladima;
  2. Podići svijest javnosti o štetnosti alkohola i zagovarati održive mjere prevencije;
  3. Zagovarati usvajanje nacionalnog strateškog pristupa smanjenju štete nastale konzumacijom alkohola među mladima.

To će se postići kroz niz pažljivo osmišljenih aktivnosti: realizacija programa obuke za praktičare koji rade sa mladima u Crnoj Gori;  razvoj i primjena zdravstvenih i bebjednosnih  standarda u radu sa mladima; direktan rad sa mladima, organizacijama mladih i za mlade; i  umrežavanju sa drugim relevantnim akterima.

Period realizacije: 01/01/2022. – 31/12/2022.

Partneri i donatori: Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) preko ForumCiv-a i IOGT NTO Movement-a.

aktivnosti:

AFIRMACIJA.SERVIS.AKCIJA.PODRŠKA.

AFIRMACIJA.SERVIS.AKCIJA.PODRŠKA.

Forum mladi i neformalna edukacija (Forum MNE) u saradnji sa Mrežom za mlade Crne Gore (MMCG) organizovao je 29. septembra 2022. događaj pod nazivom „ASAP - Afirmacija.Servis.Akcija.Podrška.“ na kojem su članice MMCG usvojile Politiku zaštite djece i mladih. Djeca i...

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne