AFIRMACIJA.SERVIS.AKCIJA.PODRŠKA.

by | Oct 1, 2022 | aktivnosti, novosti, Prevencija alkoholizma

Forum mladi i neformalna edukacija (Forum MNE) u saradnji sa Mrežom za mlade Crne Gore (MMCG) organizovao je 29. septembra 2022. događaj pod nazivom „ASAP – Afirmacija.Servis.Akcija.Podrška.“ na kojem su članice MMCG usvojile Politiku zaštite djece i mladih.

Djeca i mladi predstavljaju jednu od najranjivijih kategorija našeg društva, zbog čega je neophodno zajedničko djelovanje različitih društvenih činilaca i pojedinaca, kako bi se obezbijedio njihov pravilan rast i razvoj, zaključeno je prilikom usvajanja Politike.

Politika, koju je na inicijativu Foruma MNE razvila MMCG, predstavlja značajan korak u standardizaciji omladinskog rada u Crnoj Gori i polaznu osnovu za osiguravanje i promovisanje dobrobiti djece i mladih uključenih u aktivnosti i programe organizacija članica Mreže.

Uz kvalitetne i jasne procedure i pažljivu organizaciju aktivnosti potencijalni rizici ugrožavanja bezbjednosti djece i mladih se mogu ublažiti i/ili isključiti. Stoga je veoma važno da svaka osoba povezana sa aktivnostima, projektima i programima MMCG razumije rizike i svoju ulogu i odgovornost u osiguravanju zaštite i bezbjednosti djece i mladih.

Dokument takođe, ističe i ulogu koju nosioci aktivnosti za mlade imaju u očuvanju zdravlja mladih kroz promociju zdravih stilova života.

Više info na www.mmcg.me

Dokument sa aneksom možete preuzeti OVDJE.

Događaj se realizovao uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) preko ForumCiv-a i IOGT NTO Movement-a.

0 Comments

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne