MOJ GRAD – MOJA STVAR

Cilj projekta je povećanje učešća mladih u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou i razvijanje novih oblika dijaloga između mladih i lokalnih samouprava. Kroz ovaj program mladi će se upoznati sa mehanizmima koji su im na raspolaganju kada se radi o učestvovanju u promjenama u svojim opštinama i na taj način će im dati polaznu osnovu za efektnu artikulaciju njihovih interesa i potreba.

Mladi će imati priliku da se direktno upoznaju sa čelnicima svojih opština i upute im zahtjeve, prijedloge i sugestije.Na ovaj način doći će do uspostavljanja direktnog kontakta između lokalnih vlasti i mladih koji će moći da izraze potrebe i ideje za razvoj grada.Takođe, ovaj program će doprinijeti razvoju demokratije u Crnoj Gori jer podstiče participativno donošenje odluka i veće učešće građana u procesima koji ih se tiču.

Osim toga, na ovaj način mladi ljudi će imati priliku da se upoznaju sa načinima funkcionisanja javne uprave i načinima ostvarivanja prava građana. Projekat će uključiti segment informisanja mladih o mehanizmima za učešće na lokalnom, ali i nacionalnom nivou, istraživanje o stavovima mladih kad se radi o procesu donošenja odluka, kao i direktne susrete mladih i opštinskih čelnika.

Period realizacije: Februar- Decembar 2018.

Donatori: Ministarstvo sporta

Aktivnosti:

Mladi u posjeti lokalnim samoupravama

Mladi u posjeti lokalnim samoupravama

U proteklom periodu, a u sklopu projekta Moj grad-moja stvar mladi ljudi iz 3 crnogorske opštine su imali priliku da se sastanu sa donosiocima odluka i razgovaraju o problemima sa kojima se susrijeću u svom gradu i predstave im svoje potrebe, kao i ideje za dalji...

Moj grad, moja stvar

Moj grad, moja stvar

Forum MNE je započeo sa realizacijom projekta pod nazivom Moj grad, moja stvar, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva sporta. Prva faza projekta podrazumijevala je radionice u srednjim školama iz Podgorice, Berana, Bara, Budve i Kolašina, u trajanju od...

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne