Moj grad, moja stvar

by | May 30, 2018 | aktivnosti, Moj grad

Forum MNE je započeo sa realizacijom projekta pod nazivom Moj grad, moja stvar, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva sporta. Prva faza projekta podrazumijevala je radionice u srednjim školama iz Podgorice, Berana, Bara, Budve i Kolašina, u trajanju od dva školska časa.

Tema radionica bila je važnost učešća mladih na lokalnom nivou, a imale su za cilj informisanje mladih o modelima učešća koji su im na raspolagnju na nacionalnom i lokalnom nivou. Na ovaj način, mladi su se upoznali sa procesima konsultovanja javnosti pri donošenju zakonskih i strateških dokumenata, sa tim koje su obaveze Vlade i lokalnih samouprava u ovim procesima, ali i sa pravima građana, na koji način se mladi mogu uključiti u proces, gdje mogu naći relevantne informacije i slično. Naučili su koji su to načini da svojoj lokalnoj upravi skrenu pažnju na problem/e koji/e su prepoznali, kome se mogu obratiti za informacije, koliki je rok za odgovor itd.

Uz sve ovo, mladi su se indirektno upoznali sa načinima funkcionisanja jedinice lokalne samouprave, ali i javnog aparata uopšte i time su obogatili svoje znanje iz oblasti funkcionisanja demokratskih institucija jednog sistema. Treneri koji su radili sa mladima su ih motivisali da iskažu svoje mišljenje i stav i da daju prijedloge za nove mehanizme učešća koji će njima biti prijemčiviji.

Radionice su sprovedene u:

JU Srednja mješovita škola “Braća Selić”
JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola
JU Srednja stručna škola – Berane
JU Srednja škola „Vukadin Vukadinović”-Berane
JU Srednja poljoprivredna škola Bar
JU Gimnazija “Slobodan Škerović”
JU Srednja ekonomska škola “Mirko Vešović”

U nastavku nas očekuju radionice u Budvi.

U nastavku projekta mladi će imati priliku da prisustvuju sastancima sa predstavnicima lokalnih samouprava i predstave im probleme sa kojima se suočavaju u svojoj opštini i ideje koje imaju u pravcu poboljšanja položaja mladih u gradu. Projektom je predviđeno i istraživanje o učešću mladih u procesu donošenja odluka u Crnoj Gori

0 Comments

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne