INKLUZIVAN NAPREDAK KA EU INTEGRACIJAMA

Projekat “Inkluzivan napredak ka EU integracijama – Osnaživanje civilnog društva za učinkovit doprinos inkluzivnom razvoju lokalnih zajednica” teži da doprinese i stimuliše inkluzivan razvoj lokalnih zajednica u Crnoj Gori kroz osnaživanje organizacija civilnog društva (OCD), lokalnih organizacija i drugih aktera u zajednici, iz javnog i privatnog sektora, i umrežavanje u cilju udruženog djelovanja.

Specifični ciljevi projekta:

 • Osnažiti civilno društvo i druge aktere u zajednici za strukturirano i proaktivno učešće u razvoju i pružanju efikasnih usluga za zapošljavanje mladih i programa integracije na tržište rada;
 • Podsticati lokalnu zapošljivost i socijalnu inkluziju ranjivih grupa, posebno NEET mladih, marginalizovanih grupa i žena, kroz inovativni one-stop-shop model pružanja usluga;
 • Unaprijediti sadržaj i načine pružanja servisa za zapošljavanje mladih u Crnoj Gori.

Očekivani ishodi projekta:

 • Izrađena studija o trenutnim i potencijalnim trendovima na tržištu rada sa analizom situacije u vezi sa zapošljavanjem mladih u Crnoj Gori;
 • Razvijene usluge za zapošljavanje mladih u skladu sa potrebama NEET mladih i potrebama tržišta rada kroz multisektorski pristup;
 • Izrađen priručnik za izgradnju kapaciteta OCD za dopiranje do i uključivanje NEET mladih;
 • Osnovano najmanje 15 konzorcijuma OCD, IT sektora, akademske zajednice i praktičara za implementaciju one-stop-shop modela za zapošljavanje mladih;
 • Dodijeljeno najmanje 5 bespovratnih sredstava konzorcijumima kojima upravljaju OCD za primjenu one-stop-shop modela zapošljavanja mladih;
 • Izgrađeni kapaciteti 5 konzorcijuma predvođenih OCD za implementaciju one-stop-shop metodologije za zapošljavanje mladih;
 • Povećana zapošljivost za najmanje 50 NEET mladih iz centralnog regiona koji će steći IT i esencijalne (meke) vještine, a biće im omogućeno i povezivanje sa potencijalnim poslodavcima;
 • Stimulisana lokalna zapošljivost kroz povezivanje 50 NEET mladih i najmanje 50 lokalnih biznisa;
 • Podstaknut razvoj MSP kroz razvoj i promociju najmanje 5 biznis ideja mladih ljudi.
 • OCD se aktivno uključuju i doprinose poboljšanju sadržaja i načina pružanja servisa za zapošljavanje mladih (pokrenute tri inicijative, objavljeno 10 novinarskih članaka, napravljen video snimak);
 • Ključne zainteresovane strane i javnost informisani o projektu i njegovim proizvodima i rezultatima;
 • One-stop-shop prepoznat i priznat kao model dobre prakse za zapošljivost mladih.

Donator: Projekat je podržava Evropska unija kroz program “Support to Civil Society Organisations, Civil Society Facility-2021 and European Instrument for Human Rights and Democracy (EIDHR) Country Based Support Scheme (CBSS) – 2021 Montenegro” i kofinansira Ministarstva javne uprave Crne Gore.

Partneri: Centar za omladinsku edukaciju

Trajanje: 09/01/2023 – 09/01/2025

aktivnosti:

NEET MLADI U CRNOJ GORI – SITUACIONA ANALIZA

NEET MLADI U CRNOJ GORI – SITUACIONA ANALIZA

Cilj izvještaja koji se nalazi pred vama je da, kroz različite metode i tehnike prikupljanja podataka, pruži uvid u institucionalne pristupe ovom problemu, mapira NEET populaciju mladih u Crnoj Gori u jednom vremenskom trenutku, te ukaže na ključne barijere prilikom...

contact

 • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
 • +382 (0) 20 602 710
 • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne