Forum mladi i neformalna edukacija (Forum MNE) u saradnji sa Centrom za omladinsku edukaciju otvara poziv za 5 organizacija civilnog društva koje će u saradnji sa relevantim akterima (IT, biznis i akademskom zajednicom, drugim OCD, ekspertima i ostalim relevantnim ...