CJELOVITI RAZVOJ DJECE I MLADIH KROZ SERVISNO UČENJE

by | Sep 29, 2022 | aktivnosti, novosti, Servisno ucenje id

Ova publikacija je nastala u sklopu projekta ‚‚Servisno učenje za inkluzivnije društvo” koji sprovodi Forum mladi i neformalna edukacija (Forum MNE).

Ova publikacija bazirana je na dosadašnjem iskustvu u sprovođenju projekata servisnog učenja, naučenim lekcijama i inputima dobijenim od učesnika/ca.

Ima za cilj da obrazovnim radnicima/cama, omladinskim radnicima/cama, ali i svima koji rade sa mladima pruži informacije i smjernice koje će im pomoći u tom procesu. Publikacija se sastoji iz dva dijela.

Prvi dio posvećen je predstavljanju koncepta servisnog učenja i njegovoj primjeni u formalnom i neformalnom obrazovanju. Ovaj dio predstavlja neke od glavnih prednosti primjene ovog koncepta i pruža konkretne i praktične savjete za sve one koji žele da ga u svom radu primjenjuju.

Drugi dio publikacije predstavlja ukupno 14 inicijativa servisnog učenja sprovedenih u okviru projekta tokom 2022. godine. Naime, preko 60 mladih iz Nikšića, Budve i Podgorice pohađalo je program obuke iz oblasti servisnog učenja, gdje su imali priliku da se upoznaju sa tim kako ovaj koncept može poboljšati njihov proces učenja, ali i pomoći im u razvijanju različitih vještina. Nakon toga, oni su u manjim timovima, uz pomoć mentora, sprovodili projekte servisnog učenja čemu je prethodio proces istraživanja i ispitivanja potreba ciljnih grupa. Projekti su se ticali prevencije vršnjačkog nasilja, zdravih stilova života, pravne pismenosti, seksualne edukacije, mentalnog zdravlja, itd.

Nadamo se da će ova publikacija biti od koristi svima koji žele da kroz proces servisnog učenja unaprijede svoj rad sa djecom i mladima, te da će pružiti konkretne smjernice, ali i ideje za podsticanje aktivnijeg učešća djece i mladih u razvoju zajednice.

Publikaciju možete preuzeti OVDJE.

0 Comments

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne