POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA ZA SPROVOĐENJE ONE-STOP-SHOP MODELA ZA ZAPOŠLJIVOST MLADIH

by | Mar 16, 2021 | aktivnosti, Moja karijera, novosti

Forum mladi i neformalna edukacija (Forum MNE) raspisuje poziv za dostavljanje prijedloga za 6 lokalnih organizacija civilnog društva u Crnoj Gori koje aktivno rade sa mladima (uključujući obuku i mentorstvo) u polju digitalnih vještina, preduzetništva ili karijernog savjetovanja, kreiranju video sadržaja ili drugim srodnim oblastima.

Cilj poziva je omogućiti sprovođenje one-stop-shop modela za zapošljivost mladih za 50 NEET mladih u Crnoj Gori (mladih koji trenutno nijesu zaposleni i nijesu u procesu obrazovanja) u skladu sa rezultatima istraživanja i definisanim ciljevima učenja (kreiranim kurikulumima).

Usluge (servisi) one-stop-shop modela za koje će biti dodijeljena sredstva su navedene u nastavku:

 1. Kurs digitalnih vještina- A nivo
 2. Kurs digitalnih vještina- B nivo
 3. Online kursevi za razvoj digitalnih vještina- A i B nivo
 4. Karijerno savjetovanje- grupa A
 5. Karijerno savjetovanje- grupa B
 6. Kurs preduzetničkih vještina

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog poziva je EUR 50 000.

Rok za podnošenje prijava je 12. april 2021. godine.

Pitanja u vezi sa procesom prijavljivanja i procedurama možete slati e-mailom na: from02hero@forum-mne.com najkasnije do 30. marta 2021. godine.

Prijave  moraju biti dostavljene elektronskim putem na engleskom jeziku.

Više informacija, smjernice za podnosioce prijedloga projekta, kao i prijavne formulare možete pronaći OVDJE.

U cilju informisanja potencijalnih aplikanata o Pozivu, online informativna sesija će biti održana u srijedu (31.03.), sa početkom u 12h.

Sve zainteresovane organizacije se mogu registrovati do utorka (30.03.) u 15h putem sledećeg LINKA.

Pitanja i odgovore možete pronaći OVDJE. Dokument će biti dopunjen sa pitanjima i odgovorima 1. aprila.

Prezentaciju sa informativne sesije možete pogledati OVDJE.

Najnovije informacije: Rezultati evaluacije su dostupni OVDJE.

Zbog nedovoljnog broja kvalitetnih prijava za servise (oblasti) navedene ispod Forum MNE objavljuje produženje roka za dostavljanje prijedloga u sklopu Poziva za sprovođenje one-stop-shop modela za zapošljivost mladih:

 1. Kurs digitalnih vještina- A nivo
 2. Online kursevi za razvoj digitalnih vještina- A i B nivo
 3. Karijerno savjetovanje- grupa A
 4. Karijerno savjetovanje- grupa B

Rok za dostavljanje prijedloga je produžen do 17. maja 2021.godine.

Dokument sa svim izmjenama je dostupan OVDJE.

Rezultate evaluacije za prijedloge pristigle tokom produženog roka Poziva možete pronaći OVDJE.

Poziv je dio regionalnog projekta pod nazivom “Moja karijera na putu do heroja- jačanje mreže organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za sprovođenje integrisanog modela usluga za zapošljivost mladih i buduće poslove 4.0 digitalne revolucije“, koji u Crnoj Gori sprovodi Forum MNE u saradnji sa Centrom za omladinski rad (Srbija), CEM (BiH), TOKA (Kosovo) i YSC (Albania), uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave Crne Gore.

Svrha projekta je kreiranje one-stop-shop modela za zapošljivost mladih koji pripadaju NEET kategoriji u cilju razvoja vještina potrebnih za buduće poslove 4.0 digitalne revolucije.

0 Comments

contact

 • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
 • +382 (0) 20 602 710
 • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne