02HERO SAJAM POSLOVA

by | May 19, 2022 | aktivnosti, Moja karijera, novosti

Forum MNE zajedno sa organizacijama Biznis centar i ICT Forum koje smo podržali u okviru Poziva za organizacije civilnog društva organizuje 2 Sajma poslova.

Događaji će obuhvatiti ukupno 50 polaznika 02hero programa i više od 50 poslodavaca iz civilnog, biznis i IT sektora.

Tokom oba događaja poslodavci će imati priliku da se upoznaju sa po 25 mladih ljudi, koji su tokom prethodnih šest mjeseci prošli kroz 02hero program obuka u polju digitalnih i mekih vještina kao  i karijernog savjetovanja.

Ovaj događaj će za mlade inovativne ljude biti prilika da demonstriraju svoje vještine i stečena znanja, predstave se poslodavcima kroz „1 na 1“ razgovore, čuju savjete za dalji karijerni razvoj, steknu uvid o potrebama na tržištu rada  i eventualno dobiju priliku za zaposlenje. Poslodavci će biti u prilici da razgovaraju sa polaznicima, koji će biti podijeljeni u manje grupe u skladu sa njihovim oblastima interesovanja i prethodnim iskustvom (digitalni marketing, grafički i web dizajn, projektni menadžment i web development, organizacioni i tehničko- administrativni poslovi…)

Prvi Sajam poslova će biti organizovan 27.05. sa početkom u 10h u Multimedijalnoj sali Univerzitetsko sportsko-kulturnog centra. Drugi će se održati 31.05. u hotelu CUE sa početkom u 11h.

Svi zainteresovani poslodavci mogu potvrditi svoje učešće na mail: fustic.jelena@forum-mne.com najkasnije do 24.05.2022.

*Sajam poslova je dio regionalnog projekta pod nazivom “Moja karijera na putu do heroja- jačanje mreže organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za sprovođenje integrisanog modela usluga za zapošljivost mladih i buduće poslove 4.0 digitalne revolucije“, koji u Crnoj Gori sprovodi Forum MNE u saradnji sa Centrom za omladinski rad (Srbija), CEM (BiH), TOKA (Kosovo) i YSC (Albania), uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

0 Comments

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne