#02HERO PROGRAM OBUKA JE POČEO!

by | Nov 23, 2021 | Moja karijera

Forum MNE je zajedno sa lokalnim partnerima započeo sprovođenje #02hero programa obuka za 50 mladih u Podgorici.

U okviru Poziva za mlade stigle su 263 prijave od kojih je na osnovu unaprijed utvrđenih kriterijuma odabrano 128 mladih za učeće u intervjuu.

Intervjue je organizovao tim Foruma MNE sa predstavncima organizacija koje će sprovoditi kurs digitalnih vještina kako bi na osnovu interesovanja mladih odabrani kandidati bili podijeljeni u A ili B grupu polaznika.

Potpisivanje ugovora sa 50 odabranih polaznika je upriličeno 01. novembra, nakon čega su mogli startovati sa prvim aktivnostima.

Četvorodnevna obuka mekih vještina je bila odlična prilika da se mladi ljudi u okviru A i B grupe međusobno upoznaju, a onda i nauče nešto novo o komunikacionim vještinama, emocijama, empatiji, feedback-u, korporativnoj kulturi i etici u radu, zaštiti podataka itd.

Uslijedili su časovi digitalnih vještina i sastanci u okviru programa karijernog savjetovanja, što su aktivnosti koje će se dešavati paralelno tokom narednih 6 mjeseci.

U cilju unapređenja vještina i znanja polaznika i njihove pripreme za Sajam poslova Forum MNE je podržao organizacije: Forum za promociju ICT rješenja i komunikacionih strategija i Biznis centar za sprovođenje kursa digitalnih vještina, kao i organizacije Aktivna zona i Kuća u okviru programa karijernog savjetovanja.

Osim navedenih aktivnosti, u toku je i priprema online tutorijala za unapređenje digitalnih vještina u organizaciji NVO TNT.

Program je dio regionalnog projekta pod nazivom “Moja karijera na putu do heroja- jačanje mreže organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za sprovođenje integrisanog modela usluga za zapošljivost mladih i buduće poslove 4.0 digitalne revolucije“, koji u Crnoj Gori sprovodi Forum MNE u saradnji sa Centrom za omladinski rad (Srbija), CEM (BiH), TOKA (Kosovo) i YSC (Albania), uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore.

0 Comments

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne