UP DA IMA ODJELJENJE ZA PRAĆENJE EKSTREMIZMA I TERORIZMA

by | Jun 25, 2021 | aktivnosti, novosti, Zajednice na prvom mjestu

Izvor: http://rtcg.me/

Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova i nacionalni koordinator za prevenciju i suzbijanje nasilnog ekstremizma Rade Milošević, saopštio je kako se nada da će u narednom periodu u okviru Uprave policije biti formirano posebno odjeljenje koje će se baviti praćenjem isključivo nasilnog ekstremizma i terorizma.

Milošević je to saopštio na regionalnoj konferenciji „Za dobrobit Zapadnog Balkana“, na kojoj je diskutovano o problemu nasilnog ekstremizma na Zapadnom Balkanu.

Konferencija je jedna od završnih aktivnosti projekta „Zajednice na prvom mjestu: Kreiranje hub-a organizacija civilnog društva za prevenciju i suzbijanje nasilnog ekstremizma – od prevencije do reintegracije“, koji realizuje NVO „Forum MNE“ u saradnji sa još pet organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova.

“Nacionalni operativni tim pri Vladi Crne Gore je posvećen jačanju regionalne saradnje. U proteklom smo periodu obišli skoro sve zemlje, njihove policije i nacionalne koordinatore kako bismo prikupili pozitivna i negativna iskustva na osnovu kojih ćemo završiti pripremu akcionog plana, koja je u toku i koji ćemo sprovoditi od septembra s ciljem da se pojača borba protiv nasilnog ekstremizma, preventivno djeluje i jačaju institucionalni kapaciteti kako bismo omogućili i operativno djelovanje protiv ovih pojava. Nadamo se da ćemo u narednom periodu i u okviru Uprave policije formiramo posebno odjeljenje koje će se baviti praćenjem isključivo nasilnog ekstremizma i terorizma”, kazao je Milošević.

Filip Adžić, savjetnik potpredsjednika Vlade za unutrašnju politiku, bezbjednost, borbu protiv korupcije na visokom nivou i organizovanog kriminala, ukazao je takođe na važnost regionalne saradnje, posebno se osvrćući na položaj i situaciju u Crnoj Gori.

“Balkan je tradicionalno trusno područje podložno različitim ekonomskim, socijalnim, kulturnim i drugim uticajima što predstavlja dodatni napor kada je bezbjednost, kako regiona, tako i Crne Gore u pitanju. U tom kontekstu, moram istaknuti da upravo regionalna saradnja daje veliki podsticaj, ali i sigurnost da se Crna Gora kao mala zemlja izbori sa svim opasnostima. Ako uzmemo u obzir da gotovo trećina BDP-a Crne Gore zavisi od turizma, a znamo koliko je on osjetljiv na ekstremizam, radikalizam i terorizam, onda je jasno da je ovo jedan od ključnih smjerova u kojima treba da djelujemo kao država”, zaključio je Adžić.

Elvira Hadžibegović Bubanja, izvršna direktorka Foruma MNE, kazala je da je hub mreža organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za prevenciju i suzbijanje nasilnog ekstremizma.

“Pokušali smo da ukažemo na veliku ulogu koju civilno društvo ima kada je riječ o prevenciji i suzbijanju nasilnog ekstremizma. Od početka projekta mapirali smo 210 organizacija koji se bave ovim fenomenom na Zapadnom Balkanu. Uspjeli smo da edukujemo više od 840 aktera civilnog društva kako bi se bavili ovim problemom. Imali smo 17 nacionalnih ekspertskih radionica, pokrenuli smo program malih grantova u okviru kog smo podržali 24 projekta u šest zemalja”, kazala je Hadžibegović Bubanja posebno ističući važnost prijavljenih projekata kroz koje se ostvaruje direktniji uticaj i doprinos na lokalnom nivou.

0 Comments

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne