RYCO i mladi, šta dalje?

by | Jun 12, 2018 | aktivnosti

Forum „RYCO i mladi, šta dalje?“ je održan 09. 06. 2018 godine u Podgorici, u organizaciji Foruma MNE u saradnji sa Regionalnom kancelarijom za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu i Ministarstvom sporta, a uz podršku Ministarstva finansija.

Tokom Foruma je bilo govora o Regionalnoj kancelariji , pri čemu je fokus bio na predstavljanju budućih koraka u okviru Prvog strateškog plana Regionalne kancelarije koji je još uvijek u fazi izrade. Shodno tome, predstavnici struktura koje rade sa mladima su u okviru radnih grupa dali svoje komentare, sugestije i preporuke o RYCO strateškim pravcima.

Tokom drugog dijela događaj predstavljen je Priručnik za vođenje interkulturalnih razmjene koji sadrži konkretne primjere vođenja omladinskih razmjena, ključne kompetencije (znanja, vještina i vrijednosti koje lideri razmjena moraju posjedovati), načine organizovanja i rada sa mladima u interkultualnom okruženju, rad sa različitostima i preporuke za aktivan i inkluzivan proces učenja. Pored toga, priručnik se fokusirao i na zaštitu mladih u ovakvim razmjenama, i osiguravanja sigurne sredine za učenje.

Forum „RYCO i mladi, šta dalje?“ je organizovan u sklopu projekta „MNE stoji uz RYCO“.

0 Comments

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne