REGIONALNI KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA LOGOTIPA PROJEKTA „YINFOPIONEERS: INFORMATIVNI SERVISI ZA MLADE NA ZAPADNOM BALKANU“

by | Jan 26, 2023 | aktivnosti, novosti, projekti, YinfoPioneers

Volite grafički dizajn ili ste samo kreativni i spremni da doprinesete poboljšanju položaja mladih u pogledu informisanosti?

Ako imate najviše 30 godina, pozivamo vas da učestvujete na regionalnom takmičenju i dizajnirajte logo projekta YinfoPioneers: Informativni servisi za mlade na Zapadnom Balkanu, koji koordiniše Evropska agencija za informisanje i savetovanje mladih (ERYICA)!

Tražimo atraktivan logotip koji će skrenuti pažnju mladih i predstaviti važnost informisanja mladih na Zapadnom Balkanu.

Pošaljite svoj dizajn, a kao nagradu možete osvojiti bežične slušalice (Airpods), ali i ne manje važno – priznanje! Vaše ime će biti povezano sa logoom, projektom i učešćem u oblasti informisanja mladih!

O informacijama za mlade?

Tokom tranzicije u odraslo doba, mladi ljudi moraju donositi odluke koje će uticati na njihove živote. Jednak pristup kvalitetnim i besplatnim informacijama preduslov je da mladi koriste svoja prava, donose odgovorne odluke i učestvuju u društvu. Zbog toga je pravo na informisanost široko priznato u primarnim pravnim dokumentima na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou. Informacije za mlade se mogu odnositi na različite aktivnosti i biti postavljene u više okvira, ali i biti pružene od strane različitih „informativnih aktera“. 

Šta je ERYICA?

Evropska agencija za informisanje i savjetovanje mladih (ERYICA) je nezavisna evropska organizacija, sastavljena od nacionalnih i regionalnih koordinacionih tijela i mreža za informisanje mladih. Radi na intenziviranju evropske i međunarodne saradnje u oblasti informativnog rada i usluga za mlade. Razvija, podržava i promoviše kvalitetne politike i prakse za informisanje mladih na svim nivoima kako bi se zadovoljile potrebe mladih za informacijama i primjenila načela Evropske povelje o informisanju mladih.

ERYICA ima za cilj da podrži pravo mladih na potpune i pouzdane informacije, koje im pomažu da naprave izbore sa kojima se suočavaju tokom životnog puta i koje promovišu njihovu autonomiju, sposobnost kritičkog mišljenja i aktivno učešće u društvu.

Dodatno o informacijama za mlade i ERYICA-i: https://vimeo.com/467310623 

O projekatu YinfoPioneers? 

Riječ je o Erasmus + projektu za podršku pružanju informacija mladima u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. 

Uprkos brojnim izvorima informacija, mladim ljudima širom ovih zemalja je teško pristupiti onim informacijama koje su pouzdane i razumljive. U kontekstu masovnih dezinformacija, mladima je potrebna podrška u pronalasku i obradi informacija koje će im pomoći pri donošenju važnih životnih odluka. Informacija je pravo, a prelazak u odraslo doba je ključan u oblikovanju budućnosti. Informisanje i savjetovanje treba pomoći mladima u svim aspektima njihovog života i njihovom samostalnom donošenju odluka.

Iako se na Zapadnom Balkanu mogu prepoznati neki neformalni oblici informativnih servisa, ipak ne postoje nacionalne strukture za informativne usluge za mlade koje bi osigurale univerzalni pristup kvalitetnim informacijama i savjetovanju. Kao rezultat toga, mladima, posebno onima sa manje mogućnosti, značajno je potrebno više informacija o uslugama i opcijama koje se odnose na bitne aspekte svakodnevnog života, kao što su zdravstvena zaštita, participacija, mobilnost, obrazovanje, zapošljavanje, zaštita i tako dalje.

Ovim projektom želimo da postavimo osnovu za razvoj i širenje usluga informisanja i savjetovanja mladih na Zapadnom Balkanu (posebno u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji) i promovišemo integraciju prava mladih na informacije u nacionalnim politikama za mlade. Pod koordinacijom ERYICA, projektni konzorcijum se sastoji od organizacija koje djeluju u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori i pružaoca informacija za mlade iz Slovenije i Španije.

O čemu je konkurs? 

Ovaj konkurs ima za cilj kreiranje i odabir vizuelnog identiteta projekta YinfoPioneers – kreiranje logoa.

Logo bi trebao da sadži svjetlije tonove (boje), da bude vidljiv i prilagođen za štampanje u crno-bijeloj boji, kao i da sadrži kratki naziv projekta: YinfoPioneers.

Odaberite bilo koju tehniku koja će izgledati dobro. Na primjer, napravite fotografiju, kreirajte digitalnu ilustraciju, nacrtajte rukom na papiru ili koristite samo tekst; možete se takmičiti sa bilo kojom kreacijom. Kreacija će se koristiti na međunarodnom nivou, stoga bi trebalo da sadrži samo kratki naziv projekta.

Kako učestvovati? 

Da biste učestvovali na konkursu, morate:

  • imati između 18 30 godina;
  • dolazite iz Albanije, Bosne i Hercegovinem Katalonije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije ili Slovenije (zemlje uključene u ovaj projekat);
  • prihvatiti pravila i uslove konkursa i odluku žirija.

Kako se prijaviti?

Ukoliko dolazite iz Crne Gore, svoj rad možete poslati na email adresu: snezana.milacic@forum-mne.com u vektorskom grafičkom formatu i visokoj rezoluciji prikladnoj za štampu, uz napomenu: Konkurs, YouthInfoPioneers, Crna Gora.

Konkurs je otvoren do 20. februara 2023. do ponoći. Nakon zatvaranja, projektni konzorcijum će izabrati jednog pobjednika i koristiti to idejno rješenje kao logo projekta YinfoPioneers – Informativni servisi za mlade na Zapadnom Balkanu.

Nagrada za pobjednika: bežične slušalice (Airpods).

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati na:

Email: snezana.milacic@forum-mne.com

Tel: +382 069 189 247

Srećno!

0 Comments

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne