ZAJEDNICE NA PRVOM MJESTU

Zajednice na prvom mjestu: Pokretanje hub-a organizacija civilnog društva koji će se baviti pitanjem nasilnog ekstremizma – od prevencije do reintegracije

Ovaj trogodišnji projekat je usmjeren na pokretanje hub-a OCD-a na Zapadnom Balkanu sa ciljem da osnaži organizacije civilnog društva (uključujući one koje se bave pitanjima mladih, ženskih prava i vjerskih organizacija) i omogući im da postanu efikasni i odgovorni društveni akteri. Organizacije će unaprijediti svoje kapacitete za implementaciju projekata i dijalog sa vlastima, utičući na politike i procese donošenja odluka koje se odnose na prevenciju i suzbijanje nasilnog ekstremizma.

Period realizacije: 06/03/2018 – 05/09/2021

Donator: Evropska unija (Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017, Consolidating Regional Thematic Networks of Civil Society Organisations, EuropeAid/154870/DH/ACT/Multi); Balkanski fond za demokratiju, projekat Njemačkog Maršalovog fonda SAD; Ministarstvo javne uprave Crne Gore

Partneri na projektu: Centre for Legal Civic Initiatives (Albanija), Hope and Homes for Children (Bosna i Hercegovina), Partners Center for Conflict Management (Kosovo), Centre for Common Ground (Sjeverna Makedonija) i Kulturni centar DamaD (Srbija)

Saradnici na projektu: Ministarstvo unutrašnjih poslova (Crna Gora), Ministarstvo vanjskih poslova (Crna Gora), School of Magistrates (Albania), Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (Bosna i Hercegovina), Direktorat za borbu protiv terorizma (Kosovo), Centar za istraživanje ljudske bezbednosti (Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, Srbija), Grad Novi Pazar (Srbija) i Islamska zajednica (Srbija)

aktivnosti:

Poziv za trenere

Poziv za trenere

Forum MNE raspisuje poziv za trenere/trenerice u okviru projekta “Zajednice na prvom mjestu: Pokretanje hub-a organizacija civilnog društva (OCD) koji će se baviti pitanjem nasilnog ekstremizma– od prevencije do reintegracije”. Rok za prijave je 18. mart (17.00h)....

Nasilni ekstremizam – od prevencije do reintergracije

Nasilni ekstremizam – od prevencije do reintergracije

Forum MNE, u saradnji sa pet organizacija iz regiona, započeo je sa realizacijom trogodišnjeg projekta Zajednice na prvom mjestu - Pokretanje hub-a organizacija civilnog društva (OCD) koji će se baviti pitanjem nasilnog ekstremizma – od prevencije do...

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne