START!

Opšti cilj projekta je podsticanje preduzetničkog načina razmišljanja kod mladih sa akcentom na biznis, društveni angažman i socijalne usluge.

Projektne aktivnosti obuhvataju ciklus od 2 trodnevne obuke, Interaktivnu laboratoriju za razvoj preduzetničkih ideja u trajanju od 2 dana i Izazov u okviru kojeg će mladi uz našu podršku pronaći „Domaćin firmu“ sa kojom će dodatno razrađivati ideju uz kombinaciju teorijskog i praktičnog dijela.

Ciljna grupa su mladi od 16 do 20 godina iz Podgorice, Nikšića, Cetinja, Budve, Tivta, Berana i Rožaja.

Period realizacije: 05.11. 2020 – 05.10.2021. godine

Projekat finansira Uprava za sport i mlade

aktivnosti:

OSNOVE BIZNISA, DIZAJN I USPJEŠNO VOĐENJE PR KAMPANJE

OSNOVE BIZNISA, DIZAJN I USPJEŠNO VOĐENJE PR KAMPANJE

Preduzetničko učenja u Crnoj Gori sprovodi se u kontinuitetu, u stručnom obrazovanju još od 2004. godine, pa opet kako pokazuju i strateški dokumenti i analize, veoma mali broj mladih ljudi se odlučuje da sami pokrenu svoj biznis. Podaci iz Strategije za mlade...

PREDUZETNIŠTVO I MLADI

PREDUZETNIŠTVO I MLADI

Jedan od ključnih prioriteta razvoja preduzetništava jesu ljudski resursi i unapređenje znanja i vještina. Za razvoj preduzetničkog učenja, osim formalnog obrazovanja veliku ulogu ima i neformalno i informalno obrazovanje, posebno kada su u pitanju mladi, koji mogu...

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne