Predstavljena kvalitativna studija o procesu pomirenja u regionu Zapadnog Balkana

by | May 3, 2018 | aktivnosti, Podijeljena-proslost

U sklopu regionalnog projekta “Podijeljena prošlost-zajednička budućnost“ izrađen je Izvještaj o rezultatima kvalitativnog istraživanja o procesu pomirenja na Zapadnom Balkanu i Turskoj. Sprovedena su kvalitativna istraživanja u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Kosovu, Makedoniji, Albaniji i Turskoj.

Predmet istraživanja obuhvatio je stavove i mišljenja građana, predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora o izgradnji mira i procesu pomirenja te ulozi civilnog sektora u tim procesima u navedenim zemljama. U skladu sa opšim ciljevima projekta, cilj je empirijskog istraživanja utvrditi mišljenja i stavove predstavnika četiri sektora o izgradnji mira i procesu pomirenja u sedam zemalja. Istraživačka pitanja na koja se pokušao naći odgovor bila su: 1.) kakva je priroda odnosa učesnika istraživanja prema procesu pomirenja i njegovom napretku u specifičnoj zemlji i regionu i 2) kako učesnici istraživanja ocjenjuju i percipiraju ulogu civilnog društva u procesu pomirenja i izgradnji mira u specifičnoj zemlji i regionu. S obzirom na to da je jedan od glavnih ciljeva projekta uspostavljanje regionalne društvene laboratorije za mir i pomirenje, istraživanje se jednim dijelom fokusiralo i na recepciju ideje o uspostavljanju međusektorske saradnje.

Istraživanje je sprovedeno od aprila do novembra 2016. godine, a sastoji se od dva dijela. Prvim dijelom istraživanja prikupljani su sekundarni podaci u cilju analize postojećeg stanja u svakoj pojedinoj zemlji analizirajući važeće strategije i politike koji se bave procesom pomirenja i koje opisuju formalne političke ciljeve u području mira i pomirenja. Drugi dio istraživanja bio je usmjeren na ispitivanje mišljenja i stavova predstavnika četiri sektora o izgradnji mira i procesu pomirenja u svakoj zemlji Zapadnog Balkana i Turske. Pritom, ovaj se istraživački dio temelji na nalazima fokus grupa koje su sprovedene sa predstavnicima četiri sektora (privatni, javni, civilni sektori i građani) u sedam država.

U aprilu mjesecu, Forum MNE organizovao je predstavljanje izvještaja u Bijelom Polju i Budvi. Ovi događaji okupili su predstavnike lokalnih samouprava, medija, civilnog društva, institucija obrazovanja i mladih. Zajednička ocjena svih učesnika je da je potrebno raditi više na obrazovanju i da mladi ljudi moraju biti suočeni sa istorijskim činjenicama, a ne sa pojedinačnim interpretacijama. Pokrenuto je i pitanje uloge koju mediji imaju u ovom procesu i njihove odgovornosti. Takođe, prisutni su izrazili zabrinutost da su naša društva i dalje pod uticajem predrasuda i konzervatnih vrijednosti koje sprejčavaju dalji razvoj svijesti i bolju inter-religijsku i inter-nacionalnu saradnju.

Izvještaj za Crnu Goru možete preuzeti OVDJE, a cjelokupno istraživanje iz pomenutih zemalja možete preuzeti OVDJE.

0 Comments

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne