Omladinski rad u borbi protiv nasilnog ekstremizma, 15-16. 02.

by | Feb 18, 2018 | aktivnosti

Forum MNE je u partnerstvu  sa šest država regiona Zapadnog Balkana (Crna Gora, Srbija, Makedonija, Kosovo, Albanija, Bosna i Hercegovina) organizovao regionalna konferencija ‘’Omladinski rad u borbi protiv nasilnog ekstremizma’’ Cilj konferencije je identifikovanje efektivnih praksi u omladinskom radu koje bi doprinijele prevenciji nasilnog ekstremizma među mladim ljudima u regionu.

Konferencija je okupila predstavnike šest zemalja iz regiona, koji dolaze iz redova civilnog društva, organa reda i institucija nacionalnog i lokalnog nivoa.

Na početku učesnici su razgovarali o tome koji su to pokretači nasilnog ekstremizma i šta društvo može učiniti da do njegovog razvoja ne dođe. Predstavnici akademske zajednice istakli su važnost angažovanja većeg broja disciplina u borbi protiv ovog problema. Prema riječima Svetlane Stanarević sa Fakulteta za bezbjednost, Univerziteta u Beogradu, za borbu protiv nasilnog ekstremizma važni su podaci koje mogu dati sociologija, psihologija, komunikologija, ali i istorija i brojne druge discipline. Ona zaključuje da samo interdisciplinarni pristup može doprinijeti rješenju problema. U ovom sistemu, posebno mjesto zauzimaju zvanične institucije. Prema riječima Aleksander Van Leuven-a, sa belgijskog univerziteta KUleuven, institucije su faktor koji doprinosi ponovnoj izgradnji uzdrmanog društvenog povjerenja i polazna osnova za izgradnju efikasnog sistema borbe protiv nasilnog ekstremizma.

Na konferenciji je pokrenuta diskusija o pokretačima nasilnog ekstremizma i podsticajima koji doprinose njegovom razvoju. Posljednja sesija prvog dana konferencije bila je posvećena svjedočenju Esada Kundakovića iz Novog Pazara čiji je sin poginuo na ratištu u Siriji. Svojim govorom pokušao je da skrene pažnju na značaj direktnog rada sa mladima i blagovremenog osluškivanja njihovih potreba i razmišljanja.

Tokom drugog dana konferencije nastavljena je diskusija o ulozi omladinskog rada u borbi protiv nasilnog ekstremizma i ulozi koju organizacije civilnog društva, a posebno omladinski radnici imaju u ovom procesu. Drugog dana učesnici su intezivno radili u 3 tematske grupe. Tematske grupe su se odnosile na nivou Vlade, međunarodnih aktera I na nivou mladih i civilnog društva. Preporuke će biti uskoro dostupne.

Konferencija  je dio projekta ‘’Otpornost mladih prema radikalnim i ekstremnim ponašanjima’’ koji sprovodi organizcija Forum MNE(www.forum-mne.com) u partnerstvu sa DamaD-Srbija, PRONI Centar za omladinski rad-Bosna i Hercegovina, Institut za demokratiju i medijaciju -Albanija, FIQ Forum za građanske inicijative-Kosovo i SEGA, Koalicija omladinskih organizacija-Makedonija.

Projekat je finansijski podržao  Balkanski fond za demokratiju, projekat Njemačkog Maršal fonda SAD.

0 Comments

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne