Održan prvi javni konsultativni sastanak praktičara/praktičarki omladinskog rada

by | Jun 28, 2024 | aktivnosti, novosti

Zakon da prepozna profesiju omladinskog radnika/radnice

Praktičari/praktičarke omladinskog rada i predstavnici/predstavnice relevantnih institucija okupili su se na javnom konsultativnom sastanku, koji je organizovao Forum mladi i neformalna edukacija – Forum MNE, kako bi razgovarali o standardima i kriterijumima primjene omladinskog rada u Crnoj Gori. Cilj sastanka pod nazivom „Kako osigurati kvalitet omladinskog rada u Crnoj Gori“ bio je da pruži platformu za dijalog i diskusiju o omladinskoj politici i radu sa mladima.

Ističući značaj međuresornog djelovanja u unapređenju položaja mladih u Crnoj Gori, samostalna savjetnica u Ministarstvu sporta i mladih Ana Milačić podsjetila je da je taj resor, u saradnji sa lokalnim samoupravama, do sada osnovao omladinske servise u jedanaest crnogorskih opština. Doprinos ministarstva, kazala je Milačić, ogleda se i u planiranju zakonskih izmjena koje će još snažnije prepoznati omladinski rad i uspostaviti standarde rada sa mladima. „Prošle godine usvojena je Strategija za mlade za period 2023 – 2027. godine, koja je prepoznala izazove sa kojima se mladi suočavaju, kao i mjere i aktivnosti koje treba preduzeti da bi se identifikovali izazovi i rješenja”, istakla je ona.

Dugogodišnja omladinska radnica sa međunarodnim iskustvom Ajša Hadžibegović naglasila je važnost profesionalne podrške mladima. „Profesija omladinskog radnika/radnice pruža ključnu podršku mladima u njihovom razvoju. Potrebno je obezbijediti zakonsku podršku kako bi svaka mlada osoba dobila potrebnu pomoć“, kazala je Hadžibegović. Kada se domaća i evropska praksa uporede, navela je ona, Crna Gora po pitanju ekspertize, kompetencije i znanja u radu sa mladima ne zaostaje za evropskim zemljama. Ukazala je, međutim, da podrška koju mladi dobijaju često ostane „samo na papiru“ i da profesija omladinskog radnika/radnice još uvijek nije zakonski prepoznata. “Nedostaje i međusektorski pristup, gdje bi profesionalci/profesionalke različitih ekspertiza kroz zajednički napor pružali mladima podršku, a ne individualno, ostavljajući mladu osobu da luta kroz sistem”, poručila je Hadžibegović.

Savjetnica u Kancelariji za mlade Opštine Budva Katarina Vukadinović izrazila želju za poboljšanjem trenutnog stanja omladinskog rada u Crnoj Gori. „Bez jasnih standarda i licenci, postoji rizik da omladinski rad ne bude dovoljno kvalitetan, što može više štetiti nego koristiti mladima. Potrebno je prepoznati zvanje omladinskog radnika/radnice kako bismo osigurali kvalitet usluga koje pružamo mladima“, rekla je Vukadinović. Sa tim je saglasan i dugogodišnji omladinski i prosvjetni radnik Sava Kovačević, koji je podsjetio da za sada, u ovom kontekstu, postoji zanimanje omladinskog aktiviste/aktivistkinje, akreditovano od Centra za stručno obrazovanje, gdje postoje jasni kriterijumi i standardi za osiguravanje kvaliteta „Omladinski radnik/radnica je zanimanje koje je kompatibilno humanističkim profesijama, sa jasnim kompetencijama, i obogatilo bi pristup u radu sa djecom i mladima u sistemu i formalnog i neformalnog obrazovanja“. 

Nezavisna konsultantkinja Dejana Dizdar istakla je da su konsultativni sastanci, poput ovog, ključni u unapređenju položaja mladih u Crnoj Gori. „Sastanci ovog tipa zapravo služe da mapiramo trenutno stanje, da vidimo gdje smo, svako pojedinačno, stigli u onome što sprovodimo u našim lokalnim zajednicama. Isto tako, da vidimo koji su to naredni koraci i što je to najhitnije što u ovoj oblasti treba da se sprovede da bi unaprijedili položaj mladih u Crnoj Gori, a samim tim i osigurali bolji kvalitet omladinskog rada“, poručila je Dizdar.

Predsjednica Foruma MNE Elvira Hadžibegović zaključila je da je sastanak bio uspješan, te da je omogućio razmjenu ideja i iskustava velikog broja aktera omladinske politike, kao i  planiranje narednih koraka u naporima za bolji položaj mladih. Kao glavni zaključak, naglasila je potrebu formiranja strukovnog udruženja praktičara/praktičarki omladinskog rada, u cilju jačanja statusa mladih u društvu, kao i zajednice profesija uključenih u njihov razvoj. ”Na konsultativnom sastanku čuli smo da je zainteresovanost ogromna, da je potreba velika, da moramo biti pažljivi i da će ovo strukovno udruženje biti istrajno u cilju unapređenja ekosistema omladinskog rada u Crnoj Gori”, naglasila je ona. Forum MNE će pružiti podršku daljem procesu formiranja Udruženja.

Sastanak je organizovan uz podršku Core granta regionalnog projekta SMART Balkan Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koji sprovode Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine, Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Sjeverne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije, a finansijski podržan od strane Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne