NAGRADE ZA NAJUSPJEŠNIJE KAMPANJE SA POZITIVNIM SADRŽAJIMA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

by | Sep 28, 2021 | aktivnosti, novosti

Forum mladi i nefomalna edukacija (Forum MNE) uz podršku Međunarodne organizacije za migracije (IOM) organizovao je 27. septembra 2021. godine u Podgorici, u hotelu CUE ceremoniju dodjele nagrada za najuspješnije kampanje organizacija civilnog društva koje su učestvovale u programu  „Pozitivni sadržaji na društvenim mrežama – program obuke i mentorstva“.

Program je obuhvatio dva intenzivna treninga za deset predstavnika organizacija civilnog društva na temu izgradnje otpornosti zajednica i izradi kampanja sa pozitivnim narativima. Učesnici su imali priliku i da stečeno znanje primjene u praksi pa su u timovima radili na kreiranju i realizaciji pet kampanja: 

  • #EkstremizamNIJECool koju su sproveli Alfa centar i Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu – OCSI;
  • #DiskonektujMrznju koju su sproveli NVU “Djeca Crne Gore” i Građanska incijativa mladih Rožaje;
  • #PrijaviNasilje koju su sproveli NVO “Koračajte sa nama – Phiren Amenca” i Centar za afirmaciju RE populacije – CAREP;
  • #OdbaciNarativ koju su sproveli NVO 35mm i Kombinat medija;
  • #MirSeUci koju je sproveo NVO COSMO.

Na događaju su dodijeljene nagrade u vidu vaučera za kupovinu opreme u iznosu od 1000 eur za kampanju sa najvećim dosegom (#EkstremizamNIJECool) i najinovativniju kampanju (#MirSeUci).

Učesnicima i gostima obratili su se: Elvira Hadžibegović, izvršna direktorka Foruma MNE, Rade Milošević, državni sekretar u Ministartsvu unutrašnjih poslova i nacionalni koordinator za borbu protiv nasilnog ekstremizma i Alena Velagić, projektna koordinatorka u Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM) u Bosni i Hercegovini koji su istakli važnost i značaj uloge organizacija civilnog društva u kreiranju i promociji pozitivnih narativa.

Video sa glavnim porukama svih pet realizovanih kampanja

0 Comments

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne