Zajednice na prvom mjestu

Zajednice na prvom mjestu

Zajednice na prvom mjestu Zajednice na prvom mjestu: Pokretanje hub-a organizacija civilnog društva koji će se baviti pitanjem nasilnog ekstremizma – od prevencije do reintegracije Ovaj trogodišnji projekat je usmjeren na pokretanje hub-a OCD-a na Zapadnom Balkanu sa...
Škola za majke: Roditeljstvo za mir

Škola za majke: Roditeljstvo za mir

Škola za majke: Roditeljstvo za mir Cilj: Senzitivisati majke za prevenciju i suzbijanje ekstremnog i nasilnog ponašanja kod mladih Majke su “link” koji nedostaje u prevenciji esktremnog i nasilnog ponašanja kod mladih. Emocionalna i fizička bliskost koju imaju sa...
Omladinski dan dijaloga „DRUŠTVO PO MJERI MLADIH“

Omladinski dan dijaloga „DRUŠTVO PO MJERI MLADIH“

Omladinski dan dijaloga„DRUŠTVO PO MJERI MLADIH“ Omladinski dan dijaloga „Društvo po mjeri mladih“ realizuje Forum MNE u okviru zajedničkog regionalnog programa “Dijalog za budućnost: Unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u i između Bosne i Hercegovine, Crne...
Druga generacija omladinskih aktivista

Druga generacija omladinskih aktivista

Druga generacija omladinskih aktivista Druga generacija omladinskih aktivista je projekat koji je usmjeren na profesionalizaciju servisa za mlade ljude (omladinski klubovi i centri) kroz sprovođenje akreditovanih obuka za omladinske aktiviste. Glavni cilj projekta je...