Druga generacija omladinskih aktivista

Druga generacija omladinskih aktivista

Druga generacija omladinskih aktivista Druga generacija omladinskih aktivista je projekat koji je usmjeren na profesionalizaciju servisa za mlade ljude (omladinski klubovi i centri) kroz sprovođenje akreditovanih obuka za omladinske aktiviste. Glavni cilj projekta je...
Servisno učenje

Servisno učenje

Servisno učenje Cilj projekta je da doprinese uvođenju koncepta servisnog učenja u obrazovni sistem Crne Gore. Servisno učenje je način učenja koji doprinosi boljem usvajanju znanja iz oblasti uključenih u nastavni plan, ali istovremeno pomaže razvoju lokalne...
Moj grad – Moja stvar

Moj grad – Moja stvar

Moj grad – Moja stvar Cilj projekta je povećanje učešća mladih u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou i razvijanje novih oblika dijaloga između mladih i lokalnih samouprava. Kroz ovaj program mladi će se upoznati sa mehanizmima koji su im na raspolaganju kada se...