BUDI ODGOVORAN PARTNER!

BUDI ODGOVORAN PARTNER!

Budi odgovoran partner!- Uloga mladih u prevenciji i suzbijanju nasilnog ekstremizma Cilj projekta je podizanje svijesti 50 mladih ljudi i 10 donosioca odluka iz najmanje 15 opština iz sve tri regije u Crnoj Gori o pitanju nasilnog ekstremizma i radikalizacije i...
JEDNAK PRISTUP OBRAZOVANJU ZA SVE

JEDNAK PRISTUP OBRAZOVANJU ZA SVE

Jednak pristup obrazovanju za sve – povećanje dostupnosti i kvaliteta obrazovanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama Cilj projekta je unaprijeđenje sredine za učenje i kvaliteta obrazovanja za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama, korisnike Resursnog centra za...
MOJA KARIJERA NA PUTU DO HEROJA

MOJA KARIJERA NA PUTU DO HEROJA

MOJA KARIJERA NA PUTU DO HEROJA: Jačanje mreže organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za sprovođenje „one-stop-shop“ modela za zapošljivost mladih namijenjenog za buduće poslove 4.0. digitalne revolucije Projekat sprovodi Centar za omladinski rad (CZOR) u...
Zajednice na prvom mjestu

Zajednice na prvom mjestu

Zajednice na prvom mjestu Zajednice na prvom mjestu: Pokretanje hub-a organizacija civilnog društva koji će se baviti pitanjem nasilnog ekstremizma – od prevencije do reintegracije Ovaj trogodišnji projekat je usmjeren na pokretanje hub-a OCD-a na Zapadnom Balkanu sa...
Škola za majke: Roditeljstvo za mir

Škola za majke: Roditeljstvo za mir

Škola za majke: Roditeljstvo za mir Cilj: Senzitivisati majke za prevenciju i suzbijanje ekstremnog i nasilnog ponašanja kod mladih Majke su “link” koji nedostaje u prevenciji esktremnog i nasilnog ponašanja kod mladih. Emocionalna i fizička bliskost koju imaju sa...