MOJA KARIJERA NA PUTU DO HEROJA: Jačanje mreže organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za sprovođenje „one-stop-shop“ modela za zapošljivost mladih namijenjenog za buduće poslove 4.0. digitalne revolucije

Projekat sprovodi Centar za omladinski rad (CZOR) u partnerstvu sa organizacijama iz zemalja korisnica IPA programa na Zapadnom Balkanu. Cilj projekta je povećanje kapaciteta civilnog društva da postanu efikasni, odgovorni i nezavisni akteri, sposobni da se konstruktivno angažuju s vladama u utvrđenom tematskom prioritetu inovativnog rješenja za zapošljavanje mladih u Strategiji zapadnog Balkana za 2018. godinu. Lokalne organizacije civilnog društva će unaprijediti kapacitete za umrežavanje, spajanje resursa i ekspertize kako bi se razvio i pilotirao održivi inovativni model zapošljivosti mladih, fokusiran na obrazovanje za 4.0. digitalnu revoluciju (digitalne, preduzetničke i prenosive vještine), poštujući metodologiju „one-stop-shop“ i međusektorsku saradnju.

Period realizacije: 01/04/2020- 31/07/2023

Donator: Evropska Unija (Support to regional thematic networks of civil society organisations, support to a regional network for women’s rights and gender equality and support to small scale projects promoting cooperation between communities and citizens from Serbia and Kosovo EuropeAid/162473/DH/ACT/Multi)

Partneri na projektu: Forum mladi i neformalna edukacija- Forum MNE (Crna Gora), Centar za edukaciju mladih- CEM (Bosna i Hercegovina), Organizata Kosovare Per Talent dhe Arsim- TOKA (Kosovo), Youth for social change- YSC (Albania).

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne