Budi odgovoran partner!- Uloga mladih u prevenciji i suzbijanju nasilnog ekstremizma

Cilj projekta je podizanje svijesti 50 mladih ljudi i 10 donosioca odluka iz najmanje 15 opština iz sve tri regije u Crnoj Gori o pitanju nasilnog ekstremizma i radikalizacije i važnosti angažovanja mladih u procesu prevencije.

Mladi će tokom događaja zajedno sa donosiocima odluka kreirati preporuke za prevenciju i suzbijanje nasilnog ekstremizma koje će biti sastavni dio kratke brošure, Manifesta mladih. Brošura će predstavljati osnovu za učesnike koji će nakon događaja zajedno sa svojim mentorima pripremiti i sprovesti akcije u zajednici sa svojim vršnjacima tokom Nedelje aktivizma mladih u prevenciji i suzbijanju nasilnog ekstremizma u Rožajama, Gusinju, Nikšiću i Podgorici.

Projekat sprovodi Forum MNE u saradnji sa multisektorskim Nacionalnim operativnim timom i Ministarstvom sporta i mladih, a uz finansijsku podršku Evropske omladinske fondacije.

Period realizacije: April- Novembar 2020.

Donatori: Evropska omladinska fondacija

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne