aktivnosti

Crnogorske zajednice nijesu dovoljno otporne na nasilni ekstremizam

Zajednice u Crnoj Gori nijesu dovoljno otporne na nasilni ekstremizam i potrebno je raditi na razvoju preventivnih programa, izgradnji kapaciteta i umrežavanju kroz multisektorski pristup – glavni je zaključak dvodnevne radionice koju je Forum mladi i neformalna...

Poziv za trenere

Forum MNE raspisuje poziv za trenere/trenerice u okviru projekta “Zajednice na prvom mjestu: Pokretanje hub-a organizacija civilnog društva (OCD) koji će se baviti pitanjem nasilnog ekstremizma– od prevencije do reintegracije”. Rok za prijave je 18. mart (17.00h)....

Održana prva od 3 obuke za omladinske aktiviste

Forum MNE je započeo sa realizacijom projekta Druga generacija omladinskih aktiviste, koji je podržan od strane Ministarstva sporta i mladih. U periodu od 01- 03. marta realizovana je prva trodnevna obuka pod nazivom Osnove omladinskog rada u zajednici i omladinske...

Otvoren poziv za drugu generaciju omladinskih aktivista

Forum MNE je otvorio konkurs za prijem 15 učesnika iz svih crnogorskih opština na prvi licencirani program obrazovanja za OMLADINSKE AKTIVISTE. Konkurs je otvoren do 18. februara u 15h. OVDJE možete preuzeti otvoreni poziv i prijavni formular sa pratećom...

Mladi u posjeti lokalnim samoupravama

U proteklom periodu, a u sklopu projekta Moj grad-moja stvar mladi ljudi iz 3 crnogorske opštine su imali priliku da se sastanu sa donosiocima odluka i razgovaraju o problemima sa kojima se susrijeću u svom gradu i predstave im svoje potrebe, kao i ideje za dalji...

Završena druga interkulturalna obrazovna razmjena u Švajcarskoj

Forum MNE je uz podršku Ministarstva sporta, a u saradnji sa Pestalozzi dječijom fondacijom (www.pestalozzi.ch) realizovao drugu interkulturalnu obrazovnu razmjenu u Švajcarskoj. Četrdeset mladih ljudi iz dvije srednje škole iz Rožaja su dobili priliku da učestvuju u...

Festival uspjeha Servisnog učenja

Festival uspjeha Servisnog učenja je održan 09. novembra 2018. godine u Ethno Jazz Clubu Sejdefi u Podgorici i okupio je više od 90 učesnika. Tokom Festivala 45 mladih ljudi je dobilo priliku da prikaže rezultate devet projekata koje su sproveli u proteklih godinu, a...

contact

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne