aktivnosti

Interkulturalna obrazovna razmjena, 21.11-07.12. 2018

Forum MNE i ove godine u saradnji sa Pestalozzi Dječjom Fondacijom(www.pestalozzi.ch) i Direktoratom za mlade,  realizuje inteInterkulturalnu obrazovnu razmjenu u periodu od  21.11-07.12. 2018. Ove godine pravo na učešće će imati 40 mladih iz JU Srednje stručne škole...

Održan omladinski radni kamp

Forum MNE je u periodu od 18-24. juna realizovao omladinski radni kamp za 30 mladih ljudi iz Podgorice, Cetinja, Nikšića, Rožaja, Kolašina i Berana. Aktivnosti kampa su se sastojale iz 3 dijela i to radni doprinos zajednici, edukativne radionice i kreativno-zabavni...

RYCO i mladi, šta dalje?

Forum „RYCO i mladi, šta dalje?“ je održan 09. 06. 2018 godine u Podgorici, u organizaciji Foruma MNE u saradnji sa Regionalnom kancelarijom za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu i Ministarstvom sporta, a uz podršku Ministarstva finansija. Tokom Foruma je bilo govora...

Moj grad, moja stvar

Forum MNE je započeo sa realizacijom projekta pod nazivom Moj grad, moja stvar, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva sporta. Prva faza projekta podrazumijevala je radionice u srednjim školama iz Podgorice, Berana, Bara, Budve i Kolašina, u trajanju od...

CIVILNI SEKTOR NIJE SAGLASAN SA NACRTOM ZAKONA O MLADIMA

Željeli bismo da obavijestimo zainteresovanu javnost da predstavnice civilnog sektora u radnoj grupi za izradu Nacrta zakona o mladima, obrazovanoj od strane Ministarstva sporta, nijesu saglasne sa nacrtom koji je poslat na javnu raspravu.Nacrt zakona o mladima koji...

Otvoren poziv za učešće na RADNOM KAMPU

Ukoliko imaš od 15-23 godine i želiš da provedeš 7 dana u prirodi, da se družiš sa vršnjacima, naučiš nove vještine, radiš na svom samopouzdanju, komunikaciji, osjetiš timski duh i avanturistički život pod šatorom, aktivno doprineseš zajednici, izraziš svoje mišljenje...

MNE stoji uz RYCO

Dva okrugla stola u sklopu projekta „MNE stoji uz RYCO“ održana su u srijedu, 11.04.2018. godine u Bijelom Polju  i petak, 13.04.2018. godine u Budvi, u organizaciji Foruma  MNE, Regionalne kancelarije za saradnju mladih, Ministarstva sporta i Ministarstva finansija....

Spajamo lijepe priče

U subotu, 24. marta, Forum MNE obilježio je akciju Sat za Planetu u saradnji sa organizacijama Green Home i Biciklo.me. Akcija se tradicionalno održava u cilju skretanja pažnje na važnost očuvanja životne sredine moć koju mi kao individualci imamo u tom...

Nacionalna laboratorija za društvene inovacije

Forum MNE organizovao je 30. i 31. marta dvije radionice ``Nacionalna laboratorija za društvene inovacije’’ u sklopu projekta Podijeljenja prošlost-zajednička budućnost. Radionice su se bavile društvenim izazovima na putu ka regionalnom pomirenju i predstavlja početak...

kontakt

  • Ulica Bratstva i jedinstva 4, 81000 Podgorica
  • +382 (0) 20 602 710
  • montenegro@forum-mne.com

© 2019 - Forum Mne