Moj grad, moja stvar

majaForum MNE je započeo sa realizacijom projekta pod nazivom Moj grad, moja stvar, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva sporta. Prva faza projekta podrazumijevala je radionice u srednjim školama iz Podgorice, Berana, Bara, Budve i Kolašina, u trajanju od dva školska časa.

Tema radionica bila je važnost učešća mladih na lokalnom nivou, a imale su za cilj informisanje mladih o modelima učešća koji su im na raspolagnju na nacionalnom i lokalnom nivou. Na ovaj način, mladi su se upoznali sa procesima konsultovanja javnosti pri donošenju zakonskih i strateških dokumenata, sa tim koje su obaveze Vlade i lokalnih samouprava u ovim procesima, ali i sa pravima građana, na koji način se mladi mogu uključiti u proces, gdje mogu naći relevantne informacije i slično. Naučili su koji su to načini da svojoj lokalnoj upravi skrenu pažnju na problem/e koji/e su prepoznali, kome se mogu obratiti za informacije, koliki je rok za odgovor itd.

Uz sve ovo, mladi su se indirektno upoznali sa načinima funkcionisanja jedinice lokalne samouprave, ali i javnog aparata uopšte i time su obogatili svoje znanje iz oblasti funkcionisanja demokratskih institucija jednog sistema. Treneri koji su radili sa mladima su ih motivisali da iskažu svoje mišljenje i stav i da daju prijedloge za nove mehanizme učešća koji će njima biti prijemčiviji.

Radionice su sprovedene u:

  1.  JU Srednja mješovita škola "Braća Selić"
  2. JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola 
  3. JU Srednja stručna škola – Berane
  4. JU Srednja škola „Vukadin Vukadinović”-Berane
  5. JU Srednja poljoprivredna škola Bar
  6. JU Gimnazija "Slobodan Škerović"
  7. JU Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović"

U nastavku nas očekuju radionice u Budvi.

U nastavku projekta mladi će imati priliku da prisustvuju sastancima sa predstavnicma lokalnih samouprava i predstave im probleme sa kojima se suočavaju u svojoj opštini i ideje koje imaju u pravcu poboljšanja položaja mladih u gradu. Projektom je predviđeno i istraživanje o učešću mladih u procesu donošenja odluka u Crnoj Gori